* Naturbruksopplæring på Otta eller Vinstra? Signaler fra fylkeskommunens ledelse har gitt regionrådet i Midt-Gudbrandsdal blod på tann. Med påfølgende mobilisering for å få fylkesutvalget tirsdag til å peke på Vinstra i stedet for Otta som base for framtidig utdanningssenter for naturbruk.

* Dermed er en i utgangspunktet ikke-sak blitt en lokaliseringssak. Fylkesrådmannen repeterer anbefalingen om å velge Otta. Ikke minst fordi utgangspunktet hele tida fra fylkeskommunens ledelse har vært at avvikling av tilbudet på Klones skulle erstattes av utdanning på annet sted - i Nord-Gudbrandsdal. På denne bakgrunn er det at vi må forstå Vågå-ordfører Rune Øygards utblåsning og kritikk av det han mener er uryddig håndtering fra fylkeskommunens ledelse.

* Ingen skal være i tvil om at Vinstra kan mønstre gode faglige rammer for en framtidig naturbruksopplæring. Men pr. dato er det knapt noe som tilsier at ikke Otta kan by på minst samme kvaliteter - om ikke også bedre. Og det vil i den situasjonen det er spilt opp til, være et klart negativt styringssignal fra fylkeskommunen å tappe norddalen for dette utdanningstilbudet.

* Rektor Ole Petter Hansen ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule kunne i går peke på det som er tre fortrinn for Otta; ungdoms mulighet til å velge studiespesialisering med ti timer fordypning i naturbruk pr. uke, ungdoms mulighet til å forankre utdanning i naturbruk opp mot en rekke andre - og viktige - utdanningsretninger som representerer virkeligheten for stadig flere gardsbruks inntjeningsgrunnlag: Kombinasjonsdriftsformer. Og det tredje, tilbudet til etablerte gardbrukere som ønsker seg formell kompetanse gjennom samarbeidet med OPUS, Otta.

* Gitt de rammer for utdanning i naturbruk som gjelder pr. dato, er det i avgjørende grad en distriktspolitisk nødvendighet for fylkesutvalget å peke på Otta. Så får heller Otta og Vinstra i neste omgang finne fram til samarbeidsformer. Det er behov for å mønstre store deler av Gudbrandsdalen som en fortsatt og styrket landbrukspolitisk smeltedigel. Sysselsettingsstatistikken sier det meste om grunnlaget.

Hallvard Grotli

politisk redaktør

hallvard.grotli@gd.no