* Et annet trekk ved målingen er høyrepartienes markerte framgang. For Fremskrittspartiet handler det først og fremst om å beholde maksimal mobilisering blant velgerne fra 2005. Dette gir i seg selv gevinst fordi øvrige partier sliter med velgerstøtten fra 2005. Særlig gir dette seg utslag for regjeringspartiene; 26 % fra Aps, 27 % fra Sps og 28 % fra SVs velgerskare i 2005 har nå plassert seg på gjerdet. Det får samtidig være regjeringspartienes trøst at tidligere velgere foreløpig i liten grad har hoppet over til andre partier.

* Mens Frp gjentar jo-jo-bevegelser fra tidligere målinger, handler Høyres økte tilslutning om samme mekanisme som for Frp, en meget høy score fra egne 2005-velgere. I tillegg er det Høyre som i denne målingen kan spore overganger fra andre partiers 05-velgere - knyttet til både SV, Ap, Frp og Venstre. Dette holder til å plassere Høyre på et nivå over ti prosent, noe som holder for nok et stortingsmandat.

* Et tredje trekk i målingen handler om Venstre og Kristelig Folkeparti. Begge partier bekrefter resultatene fra valgene i 2005 og 2007, med Venstre et hakk foran. Begge partier går med ambisjoner om å bli representert på Stortinget. Velgerresponsen viser at det pr. dato må handle om å få et utjevningsmandat. I beste fall. Begge partier opplever at hver femte velger fra 2005 nå sitter på gjerdet.

* Dagens måling kjennetegnes av en betydelig lojalitet fra 2005-velgernes side i forhold til hvordan de stemte den gang. En del sitter altså på gjerdet. Men det er sjelden å spore en måling som i så beskjeden grad varsler velgeroverganger. Høyre er som nevnt foran, et unntak i dagens måling. Også Venstre viser evne til noe «ekstern» rekruttering.

Hallvard Grotli

politisk redaktør