Vedtaket er begrunnet både politisk og idrettspolitisk. Det er til glede for Lillehammer og innlandsregionen like mye som det vil vekke bekymring i andre deler av landet,

Regjeringens vedtak om investeringsstøtte og garanti til et Ungdoms-OL peker idrettslig forbi 2016. Vedtaket er begrunnet både politisk og idrettspolitisk.

Det er til glede for Lillehammer og innlandsregionen like mye som det vil vekke bekymring i andre deler av landet.

Nok en gang - som på 1980-tallet - har Regjeringen en regionalpolitisk begrunnelse om å gi skyvkraft til Innlands-Norge (mandagens leder i GD).

Fra regionen har ordfører Synnøve Brenden, stortingsrepresentant Torstein Rudihagen og statsråd Rigmor Aasrud hatt nytte av direkte kontakt mot statsministeren. Stoltenbergs Ap-profilerte reklame av at Ap-kandidater i Lillehammer og Hamar har vært sentrale, er intet annet enn bevisst feilinformasjon.

Denne begrunnelsen har alene ikke vært tilstrekkelig for å konkludere med et ja til Ungdoms-OL til Lillehammer. Våre lokale Ap-ambassadører har tidvis slitt med å få Ap sentralt med på løpet.

Det er her idrettens eget engasjement har blitt tungen på vektskåla. NIF-styret, generalsekretæren Inge Andersen, og deres innleide konsulent, Petter Syverud fra Lillehammer, har posisjonert prosjektet; tenkning og begrunnelse, innhold og kvalitetssikring.

Heri ligger samtidig de spennende føringene for framtida:?Idretten sier selv den nå vil gi premisser for framtidig posisjonering av Norge som OL-arrangør. Med lobbyarbeidet for Ungdoms-OL til Lillehammer er det gitt konsistent begrunnelse for at aksen Oslo-Lillehammer vil være bærebjelken for Norges framtidige OL-engasjement vinterstid.

OL-94, klima- og miljøforhold, logistikk og transport gir poeng i favør Ungdoms-OL til Lillehammer. Ikke minst fordi IOC så sterkt ønsker løsningen. Dermed blir idrettsanlegg oppgradert, etterbruksfondet må revitaliseres og anlegg vil bli brukt mer aktivt enn det vi har sett med brakkleggingen etter 1994.

Lillehammer vil få en fornyet posisjon som idrettslig dramotor for Innlandet - og for landet. Der kompetanseelementet med Høgskolen i tillegg, gjør konseptet til en bunnsolid pakke.