I sju år har de prøvd å selge fabrikken: Nå settes prisen ned

Eierne av den tidligere sponplatefabrikken i Kvam reduserer nå prisen.