Det er ikke rart de som jobber med å arrangere verdenscup er skuffet.
Mye jobb er lagt ned for å ivareta alle smittevernhensyn. I januar sa regjeringen ja til verdenscup, men nå er svaret endret til nei. Det som for både arrangører, innbyggere og idrettsutøvere er vinterens høydepunkt, er avlyst. Regjeringen gir ikke idretten unntak fra reisebestemmelsene, og det gjør det rett og slett umulig å arrangere verdenscup. Idretten – både de frivillige og alle som normalt har dette som en del av levebrødet -kan ikke gjøre annet enn å innrette seg etter beste evne. Det er krevende.

Olympiaparken har hatt et tøft år. Avlyste arrangementer har gjort det vanskelig få endene til å møtes. Olympiaparken har ifølge Kommunaldepartementet falt mellom to stoler i forsøkene på å få kompensert for tapte inntekter. Senest i januar var ordfører og fylkesmannen i Regjeringskvartalet for å be om støtte. Abid Raja (V) har gitt uttrykk for at regjeringen ikke vil la OL-anleggene i stikken, men utrolig nok har hjelpen ennå ikke kommet.

Via Skiforbundet har regjeringen varslet arrangørene om at det kommer kompensasjonsordninger som dekker økonomiske tap som følge av at verdenscupen avlyses. Er dette til å stole på, eller gir regjeringen nå nye løfter uten at gamle er innfridd?

Regjeringen må vise at OL-arven ikke bare er et kommunalt ansvar

Denne gangen er presset større. Det er ikke bare vår region som trenger støtte. Oslo og Trondheim må også avlyse arrangementer. Likevel bør ikke Olympiaparken ta lovnadene for gitt. Olympiaparken og Lillehammer kommune må fortsette jobben med å vise hvilken betydning anleggene og arrangementene i vår region har. Her er arven etter OL i 1994. Dette er en nasjonal arv. Det er et nasjonalt ansvar å sørge for at arven ikke forvitrer, og det er et nasjonalt ansvar å bidra til at idretten fortsatt kan nyte godt av disse anleggene.

Tiden er overmoden for at regjeringen viser at arven etter OL ikke bare er et kommunalt ansvar. Begrepet fair play skal bidra til å holde idretten ren for juks og sikre trygghet og respekt. Nå må kulturministeren vise at fair play også overfor arrangører og vertskap.