Idrettsklubbene taper millioner: Dette er beløpene

Idrettsklubber i GDs 13 kommuner har rapportert inn tap på nesten sju millioner kroner til idrettskretsen.