Kontrastene i livet blir ekstra tydelige når det nærmer seg jul. Det finnes barn som ikke ønsker seg leker eller ny mobil. Det de ønsker mest av alt er å vite hvor de skal bo. De vil vite hvor de skal gå på skole og hvem de skal feire jul med neste år.

Nesten alle barn i Norge har foreldre som kan ta seg av dem. Men ikke alle. Vi opplever et økende behov for å finne nye hjem til barn og unge, og fosterhjemstjenesten i Oppland innkaller med dette til dugnad.

Den norske dugnadsånden er unik i verdenssammenheng. Store arrangement av internasjonalt format lar seg gjennomføre fordi mennesker av alle slag stiller opp og bidrar. Motivasjonen er nok ulik, men de fleste som deltar ender opp med å tenke at «Jo, dette var ålreit. Litt slitsomt var det riktignok, men det er godt å kjenne at jeg er til nytte.»

Det er en fantastisk egenskap, det å være villig til å gi av sin tid og kapasitet for å hjelpe andre. Resultatet er ofte at vi får noe tilbake, som vi ikke var forberedt på. Glede. Samhold. En god følelse av å være til nytte, gjøre en forskjell. Og neste gang dugnadsinnkallingen kommer stiller man som oftest opp igjen.

Fosterhjemstjenesten innkaller nå til dugnad. Verdens viktigste dugnad. Vi trenger deg som er villig til å gi av deg selv, og vi kan love at du får mye tilbake.

Akkurat nå jobber vi med å finne nye hjem til 40 barn og unge i Oppland. Mange av disse lever i en midlertidig situasjon mens de venter på at vi skal finne et fosterhjem til dem. Noen barn er veldig små, men det er i all hovedsak barn i alderen 6–17 år som venter på fosterhjem. En del er søsken, og mange ønsker mest av alt å få bo sammen. Dårlige forutsetninger fikk prege begynnelsen på disse barnas liv. Alle har bagasje med seg. Noen bærer tyngre enn andre. Felles for alle er at det viktigste vi som samfunn kan gi dem, er et trygt og godt hjem. Kjærlighet og omsorg. Glede, opplevelser og gode hverdager.

Fosterforeldre – hvem er de? Gode fosterforeldre finnes i alle lag av folket, med alle typer bakgrunn, tilhørighet og ressurser. Fosterforeldre er ikke supermennesker, men mennesker som er så trygge på seg selv at de våger å gå inn i noe de ikke helt vet hvordan blir. Fosterforeldre er mennesker som tør å åpne hjertene sine for et barn de ikke nødvendigvis kjenner fra før, og følge det gjennom oppturer og nedturer. Fosterforeldre er mennesker som vil være gode omsorgspersoner for et barn som er så nydelig som bare barn kan være; sjarmerende og snill, men også rasende og uforutsigbar. Fosterforeldre er mennesker som er villige til å ta på seg et ansvar som er veldig krevende, men som også gir så uendelig mye. Fosterforeldre er mennesker, på godt og vondt, med følelser, ressurser og begrensninger.

Du kan bli fosterhjem om du er enslig, gift, samboer, homofil, har barn fra før eller er barnløs. Fosterbarn er forskjellige og trenger forskjellige familier. Det vi ser etter er hvilke egenskaper og erfaringer du har med deg, og hvordan du ønsker å bruke dem.

Alle som vurderer å bli fosterhjem skal få god opplæring og informasjon før de tar en beslutning. Vi skal ta godt vare på dere som tar kontakt og sammen finne ut om det kan passe for dere som familie å bli fosterhjem. Vi vet at det er mange omsorgsfulle opplendinger som har et stort ønske om å hjelpe. Vårt juleønske er at mange flere tar steget videre fra tanken til handling.

Vi håper å høre fra dere.

Solveig Morten Buraas, avdelingsleder, Fosterhjemstjenesten i Oppland