Vi vet det kanskje ikke er tida for å spørre om du kan tenke deg flere barn i heimen. Men vi gjør det likevel. Fordi akkurat nå er det mange barn som trenger en som deg.

Beskjeden om å holde seg hjemme har overskygget alt annet i mediene de siste ukene. Men ikke alle har det trygt og godt hjemme. Mange barn vet heller ikke hvor hjemme skal være – ennå.

Nyheter om koronapandemien er overalt og fyller alle overskrifter. Vi vet at gjennomsnittspersonen som er smittet er mann 48 år. Vi vet også at det er de eldre og kronisk syke som er mest utsatt. Mange er berørt av det som skjer, men akkurat i dag ønsker vi å sette fokus på de yngre. På de som har en gjennomsnittsalder på åtte og som trenger et trygt hjem og voksenkontakt mer enn både antibac og isolasjon. Disse barna fyller ventelistene hos Fosterhjemstjenesten.

De norske hjem og hverdagene er for tiden fylt opp av hjemmekontor, hjemmeskole og søskenkrangling. Kanskje ikke den rette tida å spørre om du kan tenke deg flere barn i heimen? Men vi gjør det likevel.

Vi spør også deg som ikke har barn fra før, om du har mulighet til å bruke av din tid, livserfaring eller fagkompetanse til å hjelpe et barn eller en ungdom som har det vanskelig i livet. Vi spør deg som er vant til å håndtere mange barn på en gang og ikke blir stresset av å få en til. Og vi spør deg som har store barn og masse ro til å ta deg av en helt spesiell. Vi trenger dere alle.

Jobben vår er å hjelpe kommunal barnevernstjeneste med å finne solide fosterhjem til de barna som ikke kan bo hjemme lengre. De barna som mangler god nok omsorg og ivaretakelse.

I nærområdet ditt er det hver dag barn som legger seg alene og som ikke får omsorg eller noen forklaring rundt pandemien. De får kun med seg bruddstykker av hva som foregår, uten voksne som kan trygge og forklare. Dette er barn som må bære redselen alene.

Tidligere fikk mange av dem litt trøst på skolen. I barnehagen. Ørsmå øyeblikk av felleskapsfølelse, trygghet og glede. Nå er alle bedt om å være hjemme. Ikke alle har det like godt der.

Akkurat nå venter 20 barn i Innlandet på et nytt og trygt hjem. Disse barna har ventet lenger enn 6 uker, og de venter på det hjemmet alle snakker om i disse dager. Der man skal være sammen og ha det godt sammen som familie, i en ellers utrygg verden. Vår jobb er å gi dem dette, men til det trenger vi deg.

Du sitter kanskje akkurat nå med egne barneskolebarn ved spisebordet. Lærer dem gangetabellen og snakker om at dette viruset ikke kommer til å snu verden på hodet. Synger «vaske-henda-sanger» og trygger dem på at familien og verden skal bestå. Kanskje dere gjør noe ekstra morsomt også for å løfte dagene. For å ufarliggjøre unntakstilstanden.

Nå spør vi deg om hjelp. Du som er raus og stødig, og som kan romme et barn med bagasje. Du som er en trygg voksen når verden ellers er vanskelig. Og som Erna sa for noen uker siden – som kan spille spill og late som om dere er på hytta, hvis det nå er det som skal til.

Vi trenger deg!

Solveig Morten Buraas, avdelingsleder i Oppland, Fosterhjemstjenesten Region Øst