– Ikke alle menn er møteplagere, men de fleste møteplagere er menn

Kommunestyrerepresentant Oda Beer Mølslett (22) fra partiet Rødt mener at menn snakker så mye i kommunestyremøter at det er et demokratisk problem. Det erfarte Hilde Ekeberg, forhenværende Kristelig folkepartipolitiker også. – Og det er en tverrpolitisk utfordring, mener begge.