Ikke alle risikopasienter blir fanget opp: – Måtte selv ta kontakt med fastlegen