Høyres Halvor Møllerløkken framstår på gd.no 11. mars som talsmann for de lavmælte som vil tillate en gigantutbygging av fritidsboliger i marka, i motsetning til «noen enkeltstemmer som roper høyt om å nekte». Når jeg nå advarer mot prosjektet, har jeg ingen illusjoner om å kunne påvirke Møllerløkken. Men jeg har vondt for å tro at et flertall av Lillehammers befolkning synes det er greit at det bygges 800-2000 fritidsboliger i liene ved Dagsvea og mellom Finnsvea og Sjøsetra.

Her er det foreslått alt fra «hytter» på 120 kvm til leilighetsbygg på 3-4 etasjer som blir ruvende over turterrenget mellom skistadion og Mesnasaga. Med et snitt på tre personer per boenhet snakker vi om en drabantby på opptil 6.000 innbyggere.

Les også

Bynær fritidsbebyggelse er ja takk til både bevaring og utvikling

Møllerløkken framstiller prosjektet som miljøvennlig. Det er ganske freidig, rett etter den siste rapporten fra FNs klimapanel. Den globale oppvarminga er alt kommet så langt at det må drastiske grep til for å hindre ytterligere naturtap og utslipp av klimagasser. De skogområdene som konsulentene foreslår for utbygging, binder mye CO2.

Møllerløkken forsikrer at det vil bli en skånsom utbygging; skal det nesten ikke hogges og planeres? Konsulentene i Rambøll er ærlige og viser bilder fra utbygde områder andre steder, både av hytter, rekkehus og leilighetsbygg. Alt er snauhogd og hele skogbunnen er gravd opp. Jeg anbefaler folk å hente opp rapporten på kommunens hjemmeside: Politiske møter> Formannskapet> 8.mars. Her er gode bilder til skrekk og advarsel.

Noe som gjør at prosjektet ifølge Møllerløkken blir miljømessig bærekraftig, er at folk kommer til å reise kollektivt. Det kan godt være at enkelte som blir boende nærmest holdeplassen ved Skurvbrua, kommer med tog til Lillehammer og tar bussen opp. Men jeg er ganske sikker på at folk flest ønsker å frakte mat og utstyr i egen bil til døra. Det vil bli en massiv økning i biltrafikken, ikke bare opp fra byen, men også videre til Nordseter.

En må anta at svært mange av de nye beboerne er interessert i å gå på ski. På fjellet er sesongen gjerne en måned lengre, både før jul og utover våren. Også midtvinters kjører folk til fjells på godværsdager; det synes på smekkfulle parkeringsplasser på Nordseter.

Et av Møllerløkkens argumenter for utbygging i området Skurvbrua - Sjøsetra, er for øvrig at det vil lette presset på Nordseter. Men hvor mye som skal bygges der, er det politikerne som bestemmer, ikke «Utviklinga». For et år siden hadde de muligheten til å vedta bare ei forsiktig utbygging, men flertallet vedtok det de kalte et middels nivå. Hvor mye som endelig blir tillatt innafor dette vide begrepet, er det bl.a. Høyre som avgjør.

Det er en ærlig sak å ville tjene penger, og det skapes opplagt inntekter for mange hvis de storstilte forslagene om utbygging blir realisert. Men ikke kall bygging av en drabantby i marka for miljøvennlig.

Erik Hanssveen, Lillehammer, miljøkonservativ