Gå til sidens hovedinnhold

Ikke kjøp sparebankbygget på Hundorp

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I innkalling til møte i formannskapet 15. april i Sør-Fron kommune, foreslås det å kjøpe bankbygget på Hundorp. Kostnaden blir 2.950.000,- inkludert ombygging til 1.2 millioner kroner.

Jeg mener at Sør-Fron kommunes viktigste oppgave å levere tjenester av høy kvalitet til lavest mulig kostnad til sine innbyggere. Kommunen har i mange år har vært flinke på dette uavhengig av hvem som har hatt det politiske flertallet. Dette innlegget har ikke noen annen politisk slagside, enn å ville det beste for bygda, slik som for alle de andre i Sør-Fron kommunestyre.

De økonomiske utfordringene for kommunen øker, bl.a. fordi vi står foran en stor investering i ny barneskole. Dette krever en strengere prioritering enn tidligere noe som er mitt utgangspunkt for at kommunene ikke bør kjøpe Sparebankbygget på Hundorp. Bygget skal etter planen huse fysioterapi og ergoterapitjenestene i kommunen, slik at dette er samlet på ett sted. Dette tror jeg alle er enige i, og det er utarbeidet en god og grundig plan. Jeg er også enig i at bankbygget vil passe for disse tjenestene og dette vil forsterke sentrum i kommunen. Men kommunen trenger ikke å eie bygget.

Det er ikke noen oppgave for kommunen å eie og drive bygg. Dette krever administrasjon og penger som vi kan bruke på andre tjenester til beste for innbyggerne. Kapitalbindingen er ikke mitt viktigste argument for at vi ikke bør kjøpe bygget, men den tiden og de personellmessige ressurser som administrasjonen vil måtte bruke på ombyggingen og driften av bygget. For å huse de nevnte tjenesten, må det foretas ombygging innvendig. Senere må også bygget driftes av kommunen. Dette krever tid fra en administrasjon som fra før er overbelastet. Over flere år, har kommunen ikke klart å overholde byggesaksfristene, de lovpålagte fristene. Dette kan vi ikke leve med. Som politiker vil jeg ikke sitte stilltiende å se på at byggesaksfrister ikke holdes. Da blir det feil å kjøpe enda et bygg til, når kommunen heller bør kvitte seg med en del av sin bygningsmasse.

Knut Brandrud, kommunestyrerepresentant for Ap i Sør-Fron