Gå til sidens hovedinnhold

Ikke ødelegg folkehøgskolene

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I 143 år har folkehøgskolen i Ringebu vært en offentlig skole. Nå vurderer fylkeskommunen å avvikle driftstilskuddet og eierskapet.

I overkant av én millioner kroner er det snakk om at skal kuttes fra 2022. Deretter følger dobbelt så store kutt de to kommende åra. I fylkeskommunens totale budsjett, er dette småpenger. For folkehøgskolen i Ringebu kan det bety et være eller ikke være.

Fylkeskommunen må spare penger. De leter tydeligvis i enhver krok etter innsparinger. Fylkesrådmannen sier at han er nødt til å prioritere fylkeskommunens kjerneoppgaver.

Driften av de videregående skolene koster mye. Kampen om hvilke videregående skoler som har livets rett i framtida blir tøff når fylket har vokst. Det er enklere å nedprioritere folkehøgskolene enn de videregående skolene.

Dette forslaget lyser av distanse

Det er også enklere å svinge slakterkniven når avstanden mellom makta og de direkte berørte øker. Dette forslaget lyser av distanse. Fylkeskommunen skal ikke ha informert verken folkehøgskolen i Ringebu eller kommunen før denne saken ble fremmet. Mangelen på kommunikasjon sender dårlige signaler, selv om forslaget ikke er vedtatt. Det er ikke rart de ansatte og ordføreren er rystet.

Fylkestinget får saken på bordet 8. desember. Dersom politikerne vedtar å avvikle driftstilskuddet til folkehøgskolene, går 15 ansatte i Ringebu en ufortjent usikkerhet i møte. Folkehøgskolen er populær, og har doblet omsetningen de siste åtte åra. En avvikling av tilskuddet vil ikke skje før i 2022. Usikkerhet kan føre til færre søkere og vansker med å innrette driften videre. Før politikerne bestemmer seg må de tenke nøye igjennom om penger i stedet kan hentes fra de mange administrative prosjektene.

En fylkeskommune som framstår fjern fra folket og som jobber for befolkningsøkning, bør ikke nedprioritere et tilbud som utgjør en forskjell i livet til mange unge og som kan bidra til at flere får øynene opp for Gudbrandsdalen.