Stopper framdriften på E6 forbi Lillehammer, kan konsekvensen bli mange års forsinkelse og at hele prosjektet rykker bakover i køen hos Nye Veier. Nye Veier mangler penger til andre prosjekt som står i kø, på Sørlandet, Telemark og i Trøndelag. Og, dette vil også kunne få følgekonsekvenser for E6 videre i Gudbrandsdalen fordi det står stille på Lillehammer. Vi frykter at forsinkelser og usikkerhet i Lillehammer kan føre til utfordringer med å få bygd ut E6 videre oppover Gudbrandsdalen.

God mobilitet handler om å binde bo- og arbeidsregioner sammen og at varer vi produserer skal raskt til markedene. Ny E6 vil gi betydelig forbedring i mobilitet og blir helt sentralt for jobb- og verdiskaping i Lillehammer, Lillehammerregionen og Innlandet.

I tillegg er det i forbindelse med ny sykehusstruktur besluttet at Lillehammer får/beholder et stort akuttsykehus. Vi har behov for trygge og raske «blodårer» inn mot nytt storsykehus. Med E6-utbygging mellom Moelv og Otta vil reisetiden bli redusert med 25-30 minutter fra Otta, Lesja, Dovre osv. Det er rett og slett ikke et alternativ å ikke få ny vei, med god og sikker avkjøring til Lillehammer by.

Og, det handler om trafikksikkerhet. E6 er en viktig arbeidsplass for svært mange, også næringslivet på Nordvestlandet og i Trøndelag. Trafikksikkerhet og framkommelighet betyr enormt mye. 4-felts veger med midtdeler, er den desidert beste løsningen med så stor trafikk som det er forbi Lillehammer.

Derfor er det avgjørende at framdriften nå ikke stopper opp og at vi sikrer oppstart, arbeidsplasser og utvikling.

Jon Kristiansen, NHO Innlandet
Guttorm Tysnes, Veiforum Innlandet
Eli Saastad, Lillehammer Næringsforening