Ikke urimelig at Lillehammer velges som sykehus om en ser på hvor folk bor - både i antall og geografi

Av
DEL

debatt

I debatten om hvor et sykehus bør plassere forekommer det mange tall, ikke minst om befolkningsvekst, og enkelte framstilles som om de vokser på linje med Beijing.

I nedenstående forsøker vi å klargjøre med en del fakta:

- Om en ser på tallene for Sykehuset Innlandet sine opptaksområder er det ca 100 000 flere folk som har opptaksområde Lillehammer/Gjøvik enn Hamar/Elverum.

( 240 000 mot 141 000- tallene er inkl fastboende-

studenter-fritids/deltidsbeboere og antall turister /365 dager)

- Befolkningsvekst for en by sammenlignet med en naboby blir ikke så mange, mens forskjellen på 100 000 i opptaksområder er et virkelig tall.

- Lillehammer har lett for å rekruttere kompetente fagfolk, her er det attraktivt å bo og utøve fritidsaktiviteter både sommer og vinter.

- Kortest vei til hovedsykehus/akuttsykehus for størstedelen av befolkningsgrunnlaget. Befolkningsmessig midtpunkt i regionen for Sykehuset Innlandet er Lillehammer og Vinstra geografisk. (Kongsvinger/Glåmdalen er overført A-hus, mens Jevnaker og Lunner er gått til Viken)

- Lillehammer har det mest komplette sykehuset, og det vil koste mindre å gjøre dette topp moderne enn andre steder. Kanskje eneste realiserbare innen tildelte rammer.

- I Idéfaserapporten til SI er Lillehammer det sykehuset som er nærmest ”liv laga som et potensielt hovedsykehus for framtiden”

Hvorfor ikke da ta utgangspunkt i dette når en skal bestemme hovedsykehus og akuttsykehus.

- Fire felts vei til Lillehammer kommer lenge før et nytt hovedsykehus, og også her er det jernbane. Med et mye bedre veitilbud i Gudbrandsdalen vil det være best at Nord Gudbrandsdal fortsatt knyttes mot Lillehammer.

- I dag brukes ca 9 % av driftsbudsjettet på transport – og dette kommer til å øke om en plasserer et hovedsykehus helt i periferien av opptaksområdene.

Vedlagte kart viser med tydelighet hva som er utfordringene.

Vi håper at det legges vekt på framtidsrettede løsninger til beste for befolkningen i hele Innlandet!

Lars Hanstad,
Kjell Stenberg,

Lillehammer

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags