– Ikkje rart vi fryktar flommen når elveløpet er fullt av grus og skog

– Det er ikkje rart vi fryktar flaumen så lenge dei store grusbankane i elveløpet får gro att av skog, åtvarar Sels ordførar Eldri Siem.