Gå til sidens hovedinnhold

«Importert» kraftpris

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


«Hvorfor har vi slike vanvittige strømpriser i Norge», spør den gamle energiverk-direktøren Erik S. Winther. Han bruker noe spalteplass til å forklare hvordan kraftverkene fungerer som «gode melkekyr» for staten, både direkte som eier og indirekte med diverse avgifter. Han nevner også at det nå er lagt 7 til dels temmelig grove kraftkabler til andre land ved Nordsjøen, og at vi har problemer med de.

Hovedproblemet er vel «fri flyt» av elektrisk kraft, til de som er villige til å betale mest for den. Med dette prinsippet må alle betale mye for kraft, når naturgass til kraft-produksjon – av ymse årsaker – har blitt mangelvare, særlig i Tyskland.

Tidligere president Donald Trump har kranglet så mye om det valget han tapte, at det er fristende å karakterisere ham som «kranglefant»! Noe av det verste han fikk til som president i USA, var at leggingen av den svært viktige gassrørledningen Nord Stream 2 – fra Russland til Tyskland – stanset langt ute i Østersjøen!

Det avgjørende argumentet mot den store rørledningen var at Tyskland kunne bli for avhengig av naturgass fra Russland. I så fall ville riktig reaksjon vært å legge grov rørledning i Østersjøen til Tyskland fra gassfeltene fra Tromsøflaket, i tillegg til eller i stedet for Nord Stream 2! Slik norsk rørledning ville neppe bli så lang som de to russiske, og lang del av den kunne finansieres av Statens pensjonsfond utland!

«Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk» er ti år gammel utredning. Der er det antydet noen spesielle nye kraftverk ved sidene av eksisterende, samt kraftkablene som nå er lagt + det nå håpløse prosjektet NorthConnect. Disse kraftverkene er ennå «ubygde», så det er nå et misforhold mellom stor kapasitet i kablene, og knapp kapasitet i kraftverkene. Også dette bidrar til "vanvittig" strømpris, når kraftproduksjonen i hele Nordvest-Europa – med svak vind – er «i minste laget».

Jo Heringstad, Ås