Aller først; når produksjonen av Brusletto kniver flyttes fra Geilo i Hol kommune, mister hallingene mer enn viktige arbeidsplasser. Deler av norsk industri handler om lokalsamfunns sjel og identitet. Gudbrandsdøler og lillehamringer har kjent på tap som likner det tapet folk på Geilo helt sikkert føler når den delen av Brusletto-produksjonen som fortsatt skjer i Norge nå flyttes til Ringebu.

For gudbrandsdøler som forbereder seg på å ta imot denne produksjonen, er det flere viktige sider ved det som skjer. Dette dalføret trenger GIAX. Vi trenger arbeidsplassene. Vi trenger også bekreftelsen på at det fortsatt er mulig å drive industri et godt stykke unna de store markedene, og med de rammevilkår denne regionen har å by på.

Så er det et viktig tilleggsmoment det er grunn til sette fingeren på. GIAX er for mange en siste mulighet til å finne vegen tilbake til ordinært arbeidsliv. I en tid da for mange faller for tidlig ut av arbeidslivet, er attføring og arbeidstrening helt avgjørende. Både for de enkeltpersoner som står midt i det, men også for et samfunn som i overskuelig framtid kommer til å slite med at vi har for få virksomme hender.

GIAX-ledelsen snakker i dag om hvordan de etter flere vanskelige år endelig driver med lønnsomhet. Vegen ut av vanskelighetene har vært lang. Den har vært krevende for selskapet, og den har også vært vanskelig for eierselskapet, der Ringebu kommune og Innlandet fylkeskommunene sammen sitter med aksjemajoriteten. Når daglig leder Lars Jørgen Jensen i Giax Produksjon kan snakke om omsetningsvekst, lønnsomhet og et nytt bein å stå på, er det flere som for ei stund sover litt roligere om natta.

Så håper vi at geilingene kommer over det tapet det er å se knivproduksjonen forsvinne fra bygda.