Får offentlig støtte til spektakulær ny bru på Otta

Men fortsatt jobbes det med å fullfinansiere den nye Loftgårdsbrua over Lågen.