Et åpent samfunn er tilbake. En tredje dose mot korona er dagsaktuelt tema. Vi har god tradisjon for å følge faglige råd, og jeg finner trygghet ved å lene meg på nasjonale helsemyndigheters vurderinger. Tankene mine går også til deler av verden hvor de fortsatt mangler vaksiner. Uavhengig av dette så nærmer influensasesongen seg, og da anbefaler vi at målgruppene takker ja til influensavaksine.

Halvannet år med pandemi er tilbakelagt, og alles bidrag har fått oss gjennom en krevende tid. Verden rundt oss har vært preget av smitte, sykdom, lidelse og død. Noen har vært tettere på dette enn andre. Andre har betalt en høyere pris for tiltakene vi har levd under. Pandemien preger fortsatt store deler av verden der ute.

Tiltakene virker mot sykdommer som spres ved menneskelig kontakt. Influensa er en slik sykdom med betydelig sykdomsbyrde blant oss. Som for korona er ikke influensa så farlig for yngre og friske mennesker. For de med økt risiko kan influensa bli alvorlig med sykehusinnleggelse, og noen ganger død. Overfører vi nasjonal statistikk til lokale forhold vil en by som Lillehammer i gjennomsnitt ha 5 dødsfall og 25 sykehusinnleggelser relatert til influensa hvert år.

Etter halvannet år med smitteverntiltak har vi ikke hatt influensa i Norge. Befolkningens immunitet mot influensa kan derfor være svekket. En kraftigere influensasesong i år er ikke uventet.

Influensavaksine tilbys årlig de med økt risiko, men vaksinedekningen har vært litt lav i Norge. Innsats de siste årene har ført til at flere nå tar vaksine, i fjor tok 60 % av de over 65 år imot tilbudet. Fortsatt er det et lite stykke igjen til Verdens helseorganisasjons anbefaling om 75 % vaksinasjonsdekning i risikogruppene. Med koronavaksinen nærmer vi oss vaksinasjonsdekning på 90 % hos de over 18 år! Vi kan hvis vi vil!

Vi har blitt kjent med hvordan mutasjoner endrer egenskapene til koronaviruset. Influensa er faktisk flinkere til å mutere! Det hjelper viruset til å snike seg unna befolkningens immunforsvar. Derfor er det viktig med ny vaksine hvert år.

Helsepersonell har økt risiko for å få influensa. For denne gruppen er vaksine viktig for å beskytte seg selv, sine nærmeste, brukere/pasienter, samt å sikre nødvendig kapasitet i helsetjenesten. Med alderen svekkes kroppens funksjoner, også immunforsvaret. Derfor virker vaksiner litt dårligere hos de eldste. Det er viktig at helsepersonell vaksinerer seg for å begrense spredning av influensa til de mest sårbare blant oss.

Jeg har forståelse for at det kan bli litt mye mas om sykdom og vaksiner. Vi har høy levealder og generelt god helse i vår befolkning. Dette er et resultat av høy velferd, gode helsetjenester, og tillit til råd fra helsemyndighetene. Det gir oss gode forutsetninger for å ta selvstendige helsefremmende valg.

Det er fortsatt viktig å holde seg hjemme ved sykdom (ikke glem å ta en test). God hånd- og hostehygiene har ikke gått ut på dato! Disse tiltakene virker også mot influensa.

Influensavaksinen er på vei til kommunene. Det enkle er ofte det beste: Følg anbefalingen om å ta vaksinen! Ta valget for egen helse, og for de som trenger flokkens beskyttelse.

Morten Bergkåsa, kommuneoverlege i Lillehammer kommune