Under ekstremværet Hans i Ringebu i sommer var det mange som ikke fikk beskjed om evakuering før de så politiet evakuere naboene. Da hadde det gått ras nærme hus og veg, og på kritisk infrastruktur med tanke på eventuell ulykke, sykdom eller brann. De på baksida som er ramma av at Randkleivsbrua er stengt fikk ingen informasjon fra kommunen i det hele tatt. De har enda ikke fått informasjon om status på vegbrua eller stipulert varighet. Her er det mange barnefamilier og næringsdrivende som er bekymret over framtida. Noen i Fåvang sentrum som har baby og små barn måtte evakuere sjøl midt på natta da vatnet steg fort, uten noe som helst informasjon fra kommunen.

Da folk spurte kommunen om stengte veger under flommen, fikk de beskjed om å sjekke 175.no, nettsida til Statens vegvesen. Statens vegvesen har ikke oversikt over stengte kommunale veger. Det burde ikke være så vanskelig å oppdatere dette fortløpende på kommunens sine hjemmesider. I stedet endte folk derfor med spørre hverandre på Facebook, og fikk feil informasjon, som hadde konsekvenser for folk som skulle kjøre på jobb blant annet.

Da jeg spurte ordfører Arne Fossmo om kommunikasjon under flommen i kommunestyremøte 27. august fikk jeg til svar at innbyggere må henvende seg direkte til kommunen sjøl for å få informasjon. Det er for dårlig!

Sør-Fron kommune klarte å oppdatere hjemmesiden sin og sosiale medier umiddelbart, med stengte veger, der det gikk ras og der det var evakuering. Jeg har forståelse for at i en krisesituasjon så er det ikke lett. Men ha en dialog med innbyggere! Mange opplevde stor utrygghet på grunn av manglende informasjon. Vi ber derfor den kommunale ledelsen i Ringebu om å ta med dette i evalueringen etter flommen, slik at vi kan kommunisere bedre neste gang. For det er helt sikkert at det blir ekstremvær i framtida også.

Therese Rudi, leder i Partiet Sentrum Ringebu