Ingen barnehage i Innlandet er bedre enn denne, mener foreldrene

Ingen steder i Innlandet er foreldre så tilfredse med barnehagen sin som i Sentrum barnehage på Vinstra.