Klimaendringene virker uoverkommelig store, og mektige krefter drar i feil retning. Ofte har jeg stilt meg selv spørsmålet: Hvilken forskjell kan et lite parti i en liten kommune i et lite land gjøre?

I det siste har svaret kommet med stemmen til ei 16-årig svensk jente. “Ingen er for liten til å utgjøre en forskjell” sier Greta Thunberg. Det har hun bevist! Det som begynte med ei jente som satt utenfor Riksdagen i Sverige med en enkel plakat hvor det sto: “Skolestreik for klimaet”, har vokst til en stor verdensdekkende bevegelse av klimastreikende ungdom. Thunberg er blitt til inspirasjon for millioner av barn og voksne over hele verden.
Denne bevegelsen av klimastreikende ungdom har gjort at mange nå har fått opp øya for at det haster å gjøre noe med klimaendringene. De har gitt grønne partier over hele verden vind i seilene, også i Norge, fordi vi er det eneste partiet som alltid setter miljø og klima først. I Fylkestinget har vi ikke hatt mange representanter, men likevel har vi vært en tydelig stemme og greid å pushe de andre partiene i grønn retning.
I disse dager er det mange, særlig unge mennesker som stiller seg selv spørsmålet: Hvilken forskjell utgjør min ene stemme? I Fylkestingsvalget kan det faktisk bare være én stemme som avgjør om MDG får fire mandater. Din ene stemme kan ha mye å si for hvor mye grønn politikk vi kan få i gjennom de neste fire årene. For ingen er for liten til å utgjøre en forskjell!

Anlaug Seljevold, 4. kandidat for MDG Innlandet