Ingen fasit for sengemiksen

REISELIV: På Gålå går nå diskusjonen rundt dette med kalde og varme senger. Et nytt prosjekt får lov til å senke andelen varme senger til 50 prosent, selv om kommunens krav egentlig er 80.

REISELIV: På Gålå går nå diskusjonen rundt dette med kalde og varme senger. Et nytt prosjekt får lov til å senke andelen varme senger til 50 prosent, selv om kommunens krav egentlig er 80. Foto:

DEL

LederDette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.
Det er få bransjer som er like viktige for Norge og norske kommuner som reiselivsbransjen. En oversikt i 2018 viste at om lag én av fire sysselsatte personer i gamle Oppland fylke jobbet innenfor reiselivsnæringa. Og det finnes knapt en kommune i vårt distrikt som ikke har turisme som et viktig satsingsområde i sine overordnede planer. Reiseliv er imidlertid ikke bare turister som besøker attraksjoner og booker seg inn på hoteller eller i leiligheter, men også hytteeiere som selv velger å bruke mye tid på sitt andre hjemsted. Vi vet at egenbruken av fritidsboliger er økende.

En utfordring for kommunene når konkrete prosjekter skal vurderes og arealplaner vedtas, er å balansere det som kalles kalde og varme senger. Kalde senger er senger som det ikke foreligger utleiekrav på, mens varme senger leies ut når eieren selv ikke benytter seg av dem. Sistnevnte er en forutsetning for mange for å finansiere kjøpet av fritidsbolig, men det er også mange hytte- og leilighetskjøpere som ikke vil ha andre liggende i sine senger. For kommunene og destinasjonene er varme senger viktige. De sørger for en jevn strøm av turister i større deler av året, og særlig i midtukene når eierne selv gjerne ikke er til stede.

Miksen mellom kalde og varme senger må vurderes fra område til område

På Gålå går nå diskusjonen rundt dette med kalde og varme senger. Et nytt prosjekt får lov til å senke andelen varme senger til 50 prosent, selv om kommunens krav egentlig er 80. Politikerne har tatt til seg ønsket fra utbyggere og hytteeiere, samtidig som de har sett på totalbehovet for området. Dessuten innrømmer kommunen at det er krevende å kontrollere hvordan den reelle bruken av sengene er.

På Bjorli planlegges en storsatsing med hotell med 250 senger, 1000 utleiesenger i hytte og leiligheter, og ytterligere 2500 senger i en sammenhengende hyttelandsby. Her er det valgt en mindre offensiv satsing på varme senger enn en del andre plasser.

Det finnes ingen fasit på korrekt balanse mellom kalde og varme senger. Dette må vurderes fra kommune til kommune, og fra område til område. Samtidig er det ingen tvil om at en rimelig stor andel varme senger er avgjørende for om du skal klare å få folk i sengene gjennom hele uka, noe som er viktig for attraksjoner, butikker og spisesteder ved den enkelte destinasjon.

Det er fornuftig av Sør-Fron kommune å gjøre en konkret vurdering for hytteområdet BKB7. For det tjener heller ingen å få en overetablering av varme senger. En fornuftig miks er det riktige, og den vurderinga må gjøres med jevne mellomrom. Å kun vurdere kalde og varme senger i kommuneplanenes arealdel hvert tiende år, vil kunne gi en lite fornuftig utvikling.

Artikkeltags