Gå til sidens hovedinnhold

Ingen fugl vil takke Lågendeltaets venner

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Oddvar Møllerløkken i Lillehammer høyre mener at det henger ikke på greip at et mindretall i Lillehammer kommunestyre med SV SP, MDG og rødt jobber for å stoppe utbyggingen av ny E 6 mellom Øyresvika og Storhove når planen skal vedtas 17. juni.

Bakgrunnen for dette er oppslaget i GD 11.6. av ornitolog Jon Opheim som viser til fugletelling fra områdene i Lågendeltaet og leder i GD samme dato som viser til at mesteparten av fuglelivet holder til sør for den planlagte E 6 kryssingen, men derimot befinner seg i nærheten av nåværende bru for E 6 over Lågen. Fugletellingen foregikk fra 1 april til 31 mai, og 5 -6 personer holdt på med dette på begge sider av Lågen opp til Fåberg. Det ble registrert cirka 1050 til 1450 fugl daglig, i det som åpenbart er en grundig og veldokumentert registrering.

Men så melder spørsmålet seg: Den 28.02. i år hadde GD oppslaget: «Disse karenes undersøkelser kan få følger for E 6 utbyggingen», Her skulle Atle Rustadbakken i Norconsult gjennom vinter og vår finne ut hvilke konsekvenser E6 utbyggingen kunne få for fiskearten Lake.

Rustadbakken og co. tok opp fisk fra Mjøsa merket dem med akustiske sendere som ble sydd inn i buken,(etter først å ha bedøvet fisken) og slapp dem ut igjen for å finne ut hvor de beveget seg til ulike tider. 29 lyttebøyer ble utplassert fra Vingnes i sør og oppover i Lågen. Kanskje kan vi fange opp signal fra merket lake helt opp til Hølsauget uttalte Rustadbakken den gangen. Lyttebøyene skulle ifølge Rustadbakken tas opp igjen før vårflommen.

Så nå må vi antakelig vente i spenning til resultatet av denne undersøkelsen er klart slik at vi får greie på hvor Laken synes at E6 brua skal krysse Lågen.

Bjørn Olav Sveinhaug, Brøttum