Gå til sidens hovedinnhold

Ingen grunn til å avvikle Norge over natta

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Behovet for å skrive om de ensidige klimadommedagsprofetiene som øker i styrke nå fram mot valget er påtrengende. Uttrykk som «vi har ikke noe valg» skal brennes inn, og det skal rettferdiggjøre avvikling av det vi kjenner som demokratiet og velferdsstaten Norge.

Statsforvalteren i Innlandet har 18 personer som jobber med klima, og fagdirektøren gikk nylig ut i Innlandsavisene og beskrev et katastrofescenario for alt og alle som følge av endringer i været.

Ut fra skrekkbildene han beskriver, bør de 10 som jobber sammen med ham innen sikkerhet- og beredskap straks på banen.

Det er ikke lenger global oppvarming så da er det været som er i fokus som menneskeskapt klimaendringsbevis, men er det egentlig slik?

Årene fra 2010 til 2019 har vært det beste tiåret for menneskeheten noensinne inntil koronakrisen rammet oss. 40 % færre går sultne, fattigdom er redusert 74 %, analfabetisme med 56 % og miljøforurensning, spesielt i USA, har blitt halvert.

Dødsfall pga. klimarelaterte hendelser i verden har sunket med mer enn 90 % de siste 100 år. Landbruksproduksjonen øker over hele verden, kornavlingene er firedoblet siden 1960, og prognosene framover er meget gode, først og fremst takket være den moderate økningen i temperatur og CO2.

Om vi legger til side forskernes over 30 års pågående analyser for å finne CO2 sin påvirkning på den globale temperaturen, men forholder oss til IPCC sine usikre beregningsmodeller, så vil norske utslippsreduksjoner ha tilnærmet lik null betydning for temperaturen i 2100.

En måte å vise dette på er å mate norske utslipp inn i IPCC sin klimamodell MAGICC.

Dette gir da en teoretisk temperaturreduksjon i år 2100 på mindre enn 0,0015 °C.

Teoretisk, fordi en rekke fremtredende, forskere og statistikk har vist at klimamodellene feiler både mot observasjoner i fortid og nåtid.

FNs Klimapanel skriver selv at «I forskning på og modellering av klimaet, bør vi være oppmerksomme på at vi har å gjøre med et kaotisk, ikke-lineært system, og at langtids forutsigelser av fremtidig klimatilstander ikke er mulig»

Det er ikke funnet korrelasjon mellom klodens temperatur og menneskeskapt CO2, og det foreligger ingen empiriske bevis for at menneskeskapt CO2 er hoved driveren for temperaturendringen siden siste miniistid. Isbreene startet sin tilbaketrekning i 1745.

En stadfestelse av karbonkretsløpets enorme volum og kompleksitet er de betydelige reduksjonene i CO2 utslippet under pandemiåret 2020 som ikke lot seg måle i atmosfæren.

Om vi bruker milliarder på ubegripelige klimatiltak og et massivt avgiftsregime for å redusere våre utslipp til 0,65 % av verdens totale utslipp uten målbar effekt, mens de største utslippslandene som ikke har noen klimapolitikk, øker sine utslipp mange ganger det vi har intensjoner om å redusere, så sier det seg selv at satsingen er dårlig målrettet.

Industri- og Næringspartiet kaller omfattende negativ inngripen i norsk natur-, energiforsyning, landbruk, selvråderett, elektrifisering og folks økonomi for symbolpolitikk, så lenge dette ikke vil ha annet enn symbolsk effekt.

For å opprettholde og styrke helse, omsorg, skole, politi og andre deler av velferden, vil vi vil jobbe for trygghet, gode rammer, forutsigbarhet og utvikling innen industri- og næring, landbruk, infrastruktur, distriktene og sikre den norske modellen og selvråderetten.

Industri- og næringspartiet (INP) ser ingen grunn til å avvikle Norge over natta, basert på de over nevnte forutsetninger.

Tom Noreng, fylkesleder Innlandet INP, Brumunddal