Gå til sidens hovedinnhold

Ingen grunn til å stole på Høyres reform-forsikringer

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Vi i Arbeiderpartiet har ikke tillit til høyreregjeringens vilje til å gjennomføre reformer. Når Høyres stortingsrepresentant Olemic Thomessen i regionavisene forsøker å argumentere med at domstolsreformen i realiteten vil være "business as usual", kan det være på sin plass å spørre: Hva i alle dager er poenget med å igangsette en reform med all uro og bekymring som følger med - hvis situasjonen slett ikke skal endres...?

Det er ingen grunn til å stole på Høyre. Vi har sett gang etter gang at de enten ikke har evne til å gjennomføre sine egne reformer, eller slett ikke vil gjøre det som de lover å gjøre før reformen igangsettes.

Se på regionreformen. Da fylkene skulle slås sammen med tvang, var det køer av folk fra Høyre og resten av regjeringen som forsikret at dette var jo ikke en ren geografireform. Det var en oppgavereform, måtte vite. Sterkere og mer robuste fylker skulle få en rekke nye oppgaver. Ekspertgrupper ble nedsatt, og kom med mange gode forslag som ville styrket demokratiet og styrket nærheten mellom dem som fatter beslutningene og dem som omfattes av dem.

Men den politiske gjennomføringen ble det ingenting av. Og regionreformen fremstår nå som en geografireform, og lite annet.

Når Høyre nå forsikrer om at ingen har noe å frykte av domstolsreformen - da bør vi gjøre det stikk motsatte. Vi bør lære av erfaringen vår med Høyres manglende gjennomføring av egne reformer, og partiets bemerkelsesverdige evne til å gjøre det stikk motsatte av det de lover. Det er all grunn til å frykte en reell nedleggelse av en rekke tingretter dersom høyreregjeringen får det som de vil med domstolsreformen.

Arbeiderpartiet har over lang tid bedt regjeringen om å avvente behandlingen av domstolsreformen til domstolskommisjonen er ferdig med hele sin utredning. Dette har ikke blitt lyttet til. Arbeiderpartiet har foreslått å stille sammenslåinger i bero frem til kommisjonen er ferdig med hele sin utredning. Dette har heller ikke blitt lyttet til. Arbeiderpartiet ønsker en desentralisert struktur for landets domstoler. Det har en selvstendig verdi at makt og myndighet er spredt rundt i landet, nær der folk bor.

Kompetansearbeidsplassene knyttet til domstolene har dessuten stor verdi for regionen.

Det finnes sårbarheter og utfordringer i domstolene i dag. Noe handler om effektivitet, noe om for dårlig kapasitetsutnyttelse. Noen tingretter har få saker, hos andre står saker i kø. Køene får konsekvenser for ofre for kriminalitet, ved at saker blir liggende lenge på vent, og i noen tilfeller at kriminelle får strafferabatt som en følge av sen behandling. Det er uholdbart. Men det er imidlertid ikke like åpenbart at disse utfordringene skyldes struktur eller antall rettsteder.

Tvert om - dette kan løses UTEN å endre rettskretsene. Domstolsloven har allerede nå rom for å dele både på dommere og saker mellom rettskretser i stedet for å endre på selve strukturen og rettskretsene. Virkeligheten er at mulighetene ligger der i dag. Det trengs ingen reform. Det trengs ingen løfter fra Høyre som de neppe kommer til å innfri. Det som trengs, er en regjering som bruker de mulighetene som allerede eksisterer. I stedet for å sette i gang enda en nedbyggingsform av klassisk Høyre-merke, har jeg et bedre forslag: Bytt regjering i stedet.

Bjørn Jarle Røberg-Larsen, fylkestingsrepresentant, Innlandet Arbeiderparti