Gå til sidens hovedinnhold

Ingen hestehandel med Ullevål sykehus!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hurdalsplattformen er på tur til å sprekke! Flere store saker har Sp gått tilbake på – og skroter ny vurdering av Ullevål sykehus! Vi var mange som stolte på Slagsvold Vedum da han ville gi Ullevål en sjanse. Fordi Vedum faktisk sa det – og fordi han ville avslå å delta i en regjering som sa nei til Ullevål! I stedet ga Vedum tapt for Støre – som viste seg å være en diplomatisk ulv i fåreklær. Støre vet altfor lite om sykehusdrift og tror på byråkratiet; ikke på pasienter, helsepersonell, fagorganisasjoner eller befolkningen.

At de to partilederne med liten helsefaglig bakgrunn gjennomfører en slik «tuskhandel» på kammerset – bak ryggen på det norske folk, lønner seg ikke verken for Ap eller Sp! Selv om de trolig har fått god drahjelp av helseforetakstopper som fremmer sin økonomiske idé i alle landets sykehus, og nå også sentralt i Helsedepartementet.

Å selge Ullevål sykehus med smil om munnen – som Vedum gjør nå – ser ikke bra ut. Vedum og Sp-ledelsen har lovet mye, men holder lite. Og de har ikke hørt på sin helsepolitiske, kloke talsperson, Kjersti Toppe, som burde bli helseminister. Da må det bli bråk!

Det store Ullevålsviket slår tilbake på Senterpartiet og alle dets medlemmer, og glemmes ikke lett! Husk at helse/helsetilbud er den største politiske saken for enhver regjering – en sak som lett kan felle regjeringen.

Loddet er derfor kastet for Vedum. Ingen tror lenger på hva han sier. Heller ikke Støre har lyttet til sitt Oslo-parti, fagfolk eller befolkningen. Dette er et alvorlige slag mot distrikts -Norge som forventet en riktig fordeling av helsekronene over hele landet.

I stedet blir det «elfenbeins-bygg» på Rikshospitalet. OUS-toppene og deres byggherrer ødelegger det eksisterende og relativt nye Rikshospitalet (20 år gammelt) og det vernede Gaustad psykiatriske sykehuset. Ødeleggelsen blir fremmet av Helse Sør-Øst og dets nye toppleder som nylig kom fra OUS sin toppledelse. Den tidligere toppleder i HSØ trer støttende til i destruksjonen av Ullevål som ny sjef for Helsedepartementet. Ullevål sykehus blir derved kringsatt på alle kanter av et byråkrati som selger sjela si for et nytt, dyrt kjempebygg på Gaustad.

Utbyggingen av OUS beregnes til minimum 50–60 milliarder kroner og får færre sengeplasser og mindre antall ansatte enn dagens. Dette er penger som skulle vært fordelt til oppgradering og vedlikehold av gode sykehus i hele distrikts – Norge, inkludert Oslo-området.

Det nye Rikshospitalet (Gaustad) blir så kompakt, lite og høyt at det egner seg bare til næringsbygg; for eksempel kontorbygg for næringslivstopper i Oslo. Da bør de også huske at de må flytte ut – til hjemmekontor -hver gang det skjer et alvorlig smitteutbrudd, epidemi eller pandemi. De kompakte, trange høybyggene egner seg ikke til å stoppe smittespredning, men fører til økt smittefare. I tillegg vil en høytrykksenhet plassert i bygget utgjøre en eksplosjonsfare.

Oslopasientene blir trolig «med gevinst» plassert i hospitser og andre brakkebygg i Oslo mens de venter på sin planlagte operasjon eller behandlingstid ved andre sykehus «på landet».

Likevel, jeg tror at Ullevål vil overleve som et rehabilitert, godt regionsykehus- sammen med Aker, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Gaustad sykehus – og at løsningen vil lønne seg for samfunnet.

Bjørg Marit Andersen, Lom, professor dr.med., tidligere smittevernoverlege ved OUS-Ullevål