Ved meklingsfristens utløp ved midnatt var partene fremdeles ikke i mål, men enige om å fortsette samtalene på overtid. Fredag morgen meklet partene fremdeles og uten tegn til snarlig løsning.

Dersom det fremdeles forhandles utover morgentimene skal medlemmene i Fellesforbundet og Parat møte på jobb som vanlig.

Da riksmekler Mats Wilhelm Ruland møtte pressen i 23-tiden torsdag var han klar på at meklingen var krevende og at mange tema fremdeles sto uløste.

– Streik er et reelt scenario, men vi er optimistiske, uttalte han.

Lokale bedrifter

205 ansatte i GD-distriktet kan bli tatt ut i streik.

Bedriftene som tas ut er:

* Pon Equipment AS, Verksted Rudshøgda med 22 ansatte

* Ring Chairtech AS i Moelv med 12 ansatte

* Satema Moelva AS med 38 ansatte

* Gunnar Hippe AS Plate og Sveiseverksted i Moelv med 19 ansatte

* Aebi Schmidt Norge AS, avd Biri, med 2 ansatte

* Euroskilt AS Hovedkontor i Vingrom med 18 ansatte

* Gudbrandsdalen uldvarefabrikk AS på Lillehammer med 45 ansatte

* Giax produksjon AS i Rinbebu med 11 ansatte

* Interfil AS i Skjåk med 38 ansatte

Hentet inn toppene

Det er arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri som forhandler med fagforbundene Fellesforbundet og Parat i det såkalte frontfaget. Det de kommer fram til, er vanligvis retningsgivende for lønnsoppgjøret i øvrige sektorer. Meklingen foregår på Hotel Opera i Oslo.

Både LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen og NHO-leder Ole Erik Almlid sluttet seg til meklingen torsdag kveld, men Gabrielsen og nestleder Peggy Følsvik forlot hotellet i 2.30-tiden.

Ifølge Magasinet for fagorganiserte kommer det ikke til å bli noen løsning for frontfaget i løpet av natten. De henviser til kilder som sitter sentralt i meklingen, og som sier meklingen kan vare til utpå morgenen.

Begrunnelsen er ikke at det er så stor avstand mellom partene at det er fare for streik. Men at spørsmålene som diskuteres, er svært kompliserte. Partene trenger bedre tid for å forstå hverandre, og finne løsning, ifølge Magasinet.

Streik landet rundt

Rundt 28.000 industriarbeidere går ut i streik fredag dersom partene ikke blir enige.

En eventuell streik vil ramme industribedrifter over hele landet. Fosdalen i Verran vil være den enkeltbedriften som rammes hardest med streikevarsel for 733 ansatte, fulgt av Aibel i Haugesund med 649 og Kværner Stord med 592. Ved Kværner Verdal vil 470 arbeidstakere bli tatt ut.

Over 300 arbeidstakere i hver av bedriftene Aker Solutions, Kaefer Energy og Bilfinger Industrier i Stavanger vil bli tatt ut i en eventuell streik.

På Raufoss vil Benteler Automotive og Nammo hver få over 300 ansatte i streik. På Kongsberg rammes GKN Aerospace og Kongsberg Defence & Aerospace av et tilsvarende uttak.

NHO krever nulloppgjør

Ruland svarer et klart ja på spørsmål om dette er en av de mest krevende meklingene han har ledet:

– Det er en krevende mekling, det er det ingen tvil om, og bakteppet er at landet står i en økonomisk krise. Dessuten er det fire år siden forrige forbundsvise hovedoppgjør, og det betyr at partene har mange tema de har behov for å bringe inn i meklingen og finne en løsning på, sier han til NTB.

Ruland sier det ikke er ett enkelttema som er det vanskeligste, men å finne en totalløsning for meklingen.

Utgangspunktet for meklingen er to parter som står svært langt fra hverandre.

Mens NHOs representantskap har krevd et nulloppgjør og uttalt at de ikke har noe å gi på verken lønn eller andre goder og ordninger som øker bedriftenes utgifter, krever Fellesforbundet og Parat at medlemmenes kjøpekraft sikres, at minstelønnssatsene heves og en rekke andre justeringer og endringer i avtaleverket.

Forrige uke ble anslaget for prisveksten i år oppjustert fra 1,2 prosent til 1,4 prosent av Teknisk beregningsutvalg (TBU). Dette kan bidra til å gjøre det enda vanskeligere å komme i havn med oppgjøret, siden arbeidstakersiden alltid har som mål å få oppgjør som holder tritt med prisveksten.