Ingen omkamp om E6

NY E6: Når Staten vil bygge ny veg, må Staten også legge til rette for å skåne berørte grunneiere.

NY E6: Når Staten vil bygge ny veg, må Staten også legge til rette for å skåne berørte grunneiere. Foto:

DEL

GD MENER
Øyre Gård på Vingnes er kjøpt av Nye Veier AS/Statens vegvesen. Hensikten er å sikre erstatningsarealer til berørte grunneiere for E6-utbyggingen sør for den planlagte tunnelen på vestsida av Lillehammer.

Slike oppkjøp er velkjente fra tidligere utbygginger, også knyttet til E6-framføringen i Sør-Fron. Der ble to bruk på ulike steder kjøpt av Statens vegvesen og fordelt ut til berørte grunneiere. Dette er en praksis som er velbegrunnet, etter at utbyggingsprosjekter først er blitt vedtatt.

Nye store prosjekter legger ofte beslag på verdifull dyrka jord. Dette er det heftige og velbegrunnede debatter om. Kjøpet av Øyre Gård illustrerer at også E6-prosjektet har sin pris. Men når vedtak først er fattet, er det også viktig å bidra til at eksisterende bruk i størst mulig grad får opprettholde sitt produksjonsgrunnlag, framfor å få bare rene kroneoppgjør for innløst areal.

Kjøpet av Øyre Gård illustrerer at E6-prosjektet har sin pris, også i Lillehammer

Det er derfor interessant at Statens representant hos Fylkesmannen i Innlandet later til ikke å kjenne til etablert praksis. Nok en gang får vi demonstrert hvordan Staten står mot Staten i større prosjekter. Rett nok er Nye Veier et AS i statlig drakt og med Statens vegvesen som medaktør. Men det vil overraske om Staten skal krangle med seg selv.

E6 i Lillehammer krever arealer også i Hovemoen. Også i dette området forsøkes det å få fram erstatningsarealer til berørte grunneiere. Her er det imidlertid fylkeskommunen som enn så lenge sperrer for en kopiløsning fra Øyre.

Høyres Kari-Anne Jønnes utfordrer fylkesordfører Even A. Hagen til å omgjøre et administrativt nei til å avhende fylkeskommunale arealer. Fylkeskommunen vil selv være en utviklingsaktør. Her har Høyre utvilsomt et poeng når partiet peker på at tilrettelegging for ny E6 er et viktig bidrag. Hagens svar vil bli imøtesett av flere enn Nye Veier. Også her bør pragmatisme imøteses.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags