Tidligere TV-aksjonsleder Wiggo Slåttsveen er skuffa over at noen av oss vil boikotte årets TV-aksjon i regi av WWF. «TV-aksjonen er mer enn en pengeinnsamling», sier han til GD.

Ja, det er jo nettopp det som er problemet, – det er en pengeinnsamling i regi av en totalt useriøs organisasjon, sett med manges øyne. Hadde det vært «bare» en pengeinnsamling, i regi av f.eks. NRK sjøl, hadde nok de fleste av oss støtta opp både med penger og som bøssebærere. Å redusere plastforurensinga av havområdene er nok ingen imot, sjøl om det også går an å ha motforestillinger mot at vi i Distrikts-Norge skal bidra til akkurat disse tiltaka, ettersom en svært stor del av plasten kommer fra land i Sørøst-Asia. Ifølge Slåttsveen er jo aksjonsmidlene øremerka tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand. Dette stemmer vel dårlig med prinsippet om at forurenseren skal betale?

Men problemet er WWF, med sine vel 6000 ansatte. Hva driver de med tru, når de ikke er opptatt med å jobbe for mer rovdyr i Norge? Ved å støtte årets TV-aksjon anerkjenner vi WWF som en legitim og seriøs organisasjon. Honnør til de kommunene som sier nei til aksjonen i år, merkelig at det ikke er flere. Kommuner som har mye beitebruk innafor grensene sine, og som gir penger til en organisasjon som vil ha mer ulv i utmarka, bør vurdere hva slags signal de gir til dem som nå i sommer skal ut og plukke opp blodige sauekadaver etter at ulven har vært på besøk.

Gunnar Tore Stenseng, Nord-Fron