Direktør Tomas Breen i Norsk vann har en artikkel i GD 9. juli med overskrift "Rent vann felles ansvar". Han skriver i siste avsnitt sitat: "9.september er det kommunevalg . Til nå har valgkampen handlet mye om bompenger . Vi ønsker et like stort fokus på rent og trygt vann". Tross fra oppfordringen fra direktør Breen, er ikke kommunens drikkevann tema i valgkampen i noen kommuner i Gudbrandsdalen

I Sel kommune har valgkampen vært dominert av skole utbygging i Nyhusom kontra Elvebakken, og det står om investeringer på flere titals millioner kroner. En annen og minst like stor investering, er kommunens investering i nytt vannverk i Thoøya, foreløpig beregnet til 30 mill kr. Men denne store investering, som vil være svært viktig for innbyggernes velferd og helse for årtier fremover, er helt gått under radaren for kommunens politikere - ikke uventet det .

Vannverket i Thoøya skal på sikt erstatte det eksisterende vannverket på Selsverket, som henter sitt vann fra grunnvannsbassenget på Selsverket, som mates av vann fra Ula elva, som kommer med rent vann direkte fra høyfjellet og sikrer Otta rent vann av ypperste kvalitet Det er bare 3-5 % av landets befolkning som har drikkevann av en slik kvalitet uten UV og klorbehandling .

Thoøya vannverk kan bli et skandaleprosjekt som vil levere vann av dårlig kvalitet, med den betydning det på sikt kan ha for innbyggernes helse og velferd. Vågå kommune har et vannverk på Lalm som er direkte sammenlignbart med et vannverk i Thoøya. Anlegget på Lalm er basert på eksisterende anlegg, til en kostnad som må være bare brøkdelen av et anlegg i Thoøya i Sel. De fagansvarlige i Sel kommune anbefales å ta seg en studietur til Vågå kommune og snakke med vannverksjefen der, noe undertegnede har gjort.

Avgifter for vann og avløp i Sel er i dag ca. kr. 22.000 per år for en gjennomsnittlig husstand . Gjennomsnitt for landet er kr. 9.800. Dette er avgifter som må forventes å stige sterkt når kostnadene for Thoøya vannverk skal veltes over på vannverks abonnentene.

Begrunnelser for at Thoøya for at kan bli et skandaleprosjekt er angitt i brev til kommunen. Dette er brev som som ikke er besvart av kommunen , men som ligger inne på kommunens postliste. Det er stilt spørsmål til kommunen ved rådmannen om den via sine konsulenter kan garantere at kommunens innbyggere i fremtiden vil få like godt drikkevann fra Thoøya som de i dag får fra Selsverket grunnvannsanlegg . Spørsmålet kan besvares med et Ja eller Nei . Det er altså ubesvart.- naturlig nok, for det kan med de usikkerhetsfaktorer det er rundt prosjektet ikke besvares med et Ja. Og er svaret Nei, så er det tommelen ned for prosjekt Thoøya.