Inn­brudd på Lillehammer: Stjal skje­lett, flyttet tv og etterlot kaf­fe

Da sto­re de­ler av Stor­ga­ta er stengt og tom for pub­li­kum, be­nyt­tet noen mu­lig­he­ten til å tøm­me kli­nik­ken til Mag­da­le­na Pesic, og øde­leg­ge dyrt ut­styr.