– Innbyggerne skal ikke ta av sin egen lommebok for å redde kommunens dårlige råd

Kommunedirektøren i Lillehammer foreslår å øke eiendomsskatten for dem som eier minst. Forslaget møter stor motstand.