Gå til sidens hovedinnhold

Innfører munnbind-påbud i Ringebu

Fra og med 25. mars kl 24.00 innføres en lokal forskrift som gjelder bruk av munnbind i Ringebu kommune.

I et kommunestyremøte onsdag kveld ble det enstemmig vedtatt å innføre en lokal forskrift om bruk av munnbind i Ringebu i en tidsbegrenset periode.

Målet med forskriften er å hindre eller begrense spredning av koronaviruset i en periode med forventet økning i antall mennesker som oppholder seg i kommunen.

Forskriften varer til 11. april kl 24.00.

- Vi er en stor turistdestinasjon innfører dette for å sikre tryggheten for våre innbyggere, sier ordfører Arne Fossmo.

Det ble ikke vedtatt sanksjoner for brudd på forskriften. Men Fossmo håper den vil tydeliggjøre at det er forventet at folk bruker munnbind i situasjonene som er beskrevet under.

Han sier kommunen har fått mange henvendelser fra folk som er utrygge fordi det er noe ulik praksis blant folk.

Han understreker at folk i hovedsak er flinke til å følge smittevernregler, og håper folk fortsetter med det, både lokalbefolkning og tilreisende.

- Vi oppfordrer alle til å følge både de lokale og de sentrale forskriftene, sier han.

Slik er bestemmelsene i forskriften:

  • Når det ikke er mulig å holde minst to meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
  • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
  • Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst to meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
  • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
    Les også

    Fra i morgen må alle i denne kommunen bruke munnbind