Gå til sidens hovedinnhold

Innlandet blomstrer med borgerlig regjering

Artikkelen er over 2 år gammel

debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Under denne regjeringen har det blitt bedre å bo i Norge. Synkende arbeidsledighet, økende sysselsetting, og flere nyetableringer indikerer dette. Opposisjonens påstand om at den borgerlige regjeringen er skadelig for distriktene, holder ikke vann når det viser seg at distriktsfylker gjør det særlig godt. Innlandet er intet unntak.

Både i Oppland og Hedmark har arbeidsledigheten falt til 1,7 og 1,9 prosent, godt under den nasjonale ledighetsraten på 2,4 prosent. Vi må tilbake til 2008 for å finne en lavere ledighet. Det er skapt over 10 000 nye bedrifter siden 2013 på landsbasis – mer enn 300 av disse er etablert i Innlandet. Etter flere år med synkende sysselsetting, ble trenden snudd i 2016. Innlandet har fått en økning i sysselsetting på 0,3 prosent. Dette er gode tall. Men jeg tror at Innlandet har potensial til å gjøre det enda bedre.

Den nye regjeringsplattformen gjør at jeg har særlig store forventninger til videre vekst i denne regionen, der privat næringsliv står sterkt. Plattformen har tydelige ambisjoner om å gi bedre vilkår for etablering og vekst av små- og mellomstore bedrifter.

La oss ta Gudbrandsdalen. Den er full av små foretak – hvorav mange er hjørnesteinsbedriften i bygda. De er små, men skaper likevel gode arbeidsplasser, bygger kompetanse, og bidrar til et levende lokalmiljø. Mange av disse har potensial til å vokse videre.

Jeg antar også at mange gudbrandsdøler har en forretningsidé som ennå ikke er satt ut i livet. Regjeringen lover at det skal bli lettere både å starte opp og å utvide bedrifter i årene som kommer: Kapitaltilgangen skal bli bedre, byråkrati og skjemavelde skal reduseres, grensen for revisjonsplikt skal heves ytterligere, HMS-regelverket skal tilpasses, og skattesystemet skal tilpasses bedre til små- og mellomstore bedrifter. Regjeringen vil også at disse bedriftene skal ha en reell mulighet til å konkurrere om relevante offentlige anbud. Det er grønt lys for oppstart av nye bedrifter og utvidelse av eksisterende!   

Innlandet er Norges skogregion. Regjeringen vil legge til rette for at skogens ressurser kan utnyttes mer og bedre. Utbyggingen av skogsbilveier og tømmerkaier, og fjerning av flaskehalser i infrastrukturen. skal fortsette. Dette gjør det mulig å ta ut mer skog.

Særlig viktig er det at plattformen legger opp til at mer norsk tre skal videreforedles her i landet. Dette har potensial til å skape flere jobber og verdier lokalt, i stedet for at tømmeret skal gå direkte til utlandet.

Vi har noen bedrifter som viser vei. Moelven produserer limtre og konstruksjonsvirke. Hunton lager byggeplater og isolasjon av flis. Disse utvikler produkter som er fremtidsrettede, miljøvennlige, og som utnytter en av Norges fremste ressurser. Byggemateriale i tre setter Innlandet på verdenskartet. Verdens høyeste trehus skal snart åpnes i Brumunddal. Det blir selvsagt lagt merke til internasjonalt.

Et annet område med stort potensial, er reiselivsnæringen. Norge er et solid merkenavn for turister, og stadig flere snuser på landet som et trygt og varierte reisemål. Innlandet må være på hogget for å hanke inn flere av de millionene som velger Norge hvert år.

Gudbrandsdalen har allerede flere velutviklede turistdestinasjoner, ikke minst innen vintersport. Men det er behov for videreutvikling. Innlandet burde være en like naturlig destinasjon som Fjord-Norge og Lofoten. Her gir regjeringens ambisjoner i plattformen gode muligheter: Styrket merkevarebygging, utvikling av nye forretningsmodeller innen turisme, samt redusering og forenkling av skatte- og avgiftssystemet i tilknytning til reiselivsnæringen er også til Innlandets fordel. Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer, og regionen vår har potensial til å få seg en stor bit av kaka.