Et av fylkeskommunens hovedoppgaver er å levere tjenester som først og fremst angår oss unge. Som mange har fått med seg så har nå Innlandets fremtid blitt usikker. Vi kan velge mellom et sterkt Innlandet som gir best tjenester - eller å dele opp fylket til en dårligere fylkesstruktur som sløser med millionvis av kroner som burde brukes på å styrke tjenestene.

I budsjettet til Innlandet rommer det mange milliarder kroner. Den største budsjettposten er videregående skole, den utgjør om lag halvparten av budsjettet. I tillegg er den tredje største budsjettposten kollektivtransport, som kjent flest ungdom benytter seg av. Ungdommen er den gruppen som skjenner de største og viktigste fylkeskommunale tjenestene på kroppen hver eneste dag.

Etter vår mening vil nettopp blant annet disse tjenestene bli dårligere ved en oppløsning av fylket.

Kollektivtransporten vil ha dårligere forutsetninger for å kunne styrkes - kanskje også svekkes. Alle som i dag har et busskort i Innlandet kan reise på tvers av mjøsa. Den friheten og muligheten alle faste bussbrukere har i dag kan bli truet ved en oppløsning.

Andre ting som blir truet er videregående opplæring. Det å jobbe for et utdanningstilbud på verdenstoppen for elevene i Innlandet er den viktigste oppgaven til fylkeskommunen. Det innebærer også at det skal være et mangfold av linjetilbud som elevene kan velge i. Det er mange linjer som ikke har hatt elevgrunnlag for å opprettholdes, som nå har det, fordi Innlandet ble til og fylkesgrensa mellom gamle Oppland og Hedmark ble fjernet. Et eksempel på det er for Storsteigen vgs i Alvdal som har en landbrukslinja som fokuserer på fjellandbruk. Når fylket slo seg sammen økte elevtallet, fordi mange ungdom fra Gudbrandsdalen søkte seg inn på Storsteigen på grunn av ønsket om å spesialisere seg innen fjellandbruk. Dette er bra for å opprettholde linje tilbudet i Stortingen vgs og Innlandet, men først og fremst viktig for alle de elvene som ønsker å velge dette utdanningstilbudet. Innlandet har styrket den videregående skolen.

For å styrke tilbudet kreves også penger. Det er regnet ut at en oppløsning av Innlandet vil koste 700 millioner kroner i løpet av en 10-årsperiode. Det er absurd og rent ansvarsløst å bruke 700 millioner kroner på å splitte opp og gå tilbake i fortiden, i stedet for å bruke pengene på å løse de store utfordringene våre som å kutte utslipp, styrke skolen, ruste opp fylkesveiene, skape arbeidsplasser og legge til rette for et næringsliv i vekst.

Vi representerer et bredt spekter av ulike ungdomsorganisasjoner; Unge Venstre, AUF, Unge Høyre, KRFU, Grønn Ungdom og Ungdommens Fylkesting. Vi går sammen for å oppfordre Innlandets befolkning fra og med 16 år og oppover å stemme for å beholde Innlandet. Fordi Innlandet er best egnet til å levere de fylkeskommunale tjenestene til innbyggerne samtidig som vi løser de store utfordringene våre.

Omar Yagci, Unge Venstre,
Linnea Lie Holen, AUF,
Frederik Feiler, Unge Høyre,
Olea Hildrum, UFT,
Marie Tjelta, Grønn Ungdom,
Håkon Karlstad, KRFU,
Fylkesledere