Det er forstemmende å registrere debattnivået i media både før og etter vedtaket om Innlandets fremtid. Et smalt og ensporet fokus på en rådgivende folkeavstemning som det eneste fylkespolitikerne burde fokusere på for å ikke bli stemplet som udemokratiske, arrogante og det som verre er. Det trengs tydeligvis en større bredde i definisjonen av demokrati enn det som enkelte finner det for godt å utbasunere!

På fylkestinget 8.12.21 var det 28 representanter fra Ap, H, V og Krf som stemte imot avholdelse av en rådgivende folkeavstemning om Innlandets fremtid. 29 hvorav én fra Ap stemte for å avholde en folkeavstemning. Til gjengjeld stemte samtlige representanter for å også gjennomføre en bredere høringsrunde for å få råd fra kommunepolitikere, organisasjoner og ansatte i fylkeskommunen. Dette for å gi et mer helhetlig råd også fra de som i det daglige forholder seg til fylkeskommunen mer enn de fleste enkeltborgere gjør.

De av oss som stemte for videreføring av Innlandet og mot en folkeavstemning har forholdt oss konsistente og gjort en helhetlig avveining av samtlige råd, også folkeavstemningen. De som ville splitte Innlandet har ikke forholdt seg til den delen av vedtaket de selv stemte for, nemlig den brede høringen. Antagelig fordi den ikke var i tråd med det de selv ønsker?

Når et flertall av Innlandets kommuner, organisasjoner og ansatte i fylkeskommunen ønsker å videreføre Innlandet så skulle det balanseres mot et ytterst marginalt flertall i folkeavstemningen med bare 47 % valgdeltagelse. Og ikke minst skulle det avveies mot våre partiprogrammer!

Alle partier gått til valg på et helhetligpartiprogram for valgperioden 2019-23, og vi skal jobbe for å gjennomføre dette via representativt demokrati. Høyre har slik som de fleste som stemte imot rådgivende folkeavstemning, alle lovet våre velgere å bygge Innlandet og sørge for fokus på gode tjenester og utviklingsarbeid. I Innlandet Høyres program står det blant annet:

«Høyre vil ha en framtidsrettet og effektiv organisasjon i fylkeskommunen, slik at skattebetalernes penger brukes på en best mulig måte til det beste for hver enkelt innbygger. Høyre vil benytte mulighetene som et sammenslått Innlandet gir til å sikre mer effektiv utnyttelse av fylkeskommunens ressurser og sikre bedre tjenester til innbyggerne. Samtidig åpner digitalisering i offentlig sektor for nye muligheter å organisere seg på. Høyre mener en av målsettingene med den nye fylkeskommunen i Innlandet må være at det skal brukes mindre penger på administrasjon for å frigjøre mer ressurser til fylkesveier, videregående skole og den offentlige tjenesteproduksjonen som fylkeskommunen har ansvaret for».

Ingen av oss som ville videreføre Innlandet har sagt noe om deling av fylket eller folkeavstemning i programmet vårt. Å plutselig skulle gå for noe så fatalt som å dele opp hele organisasjon, uten å ha det programfestet, ville vært det samme som å underminere alt vi har gått til valg på i denne fireårsperiode. Det kan umulig være forenlig med å skape forutsigbarhet, tillit til og tro på politikerne?

Hanne Alstrup Velure, medlem av fylkesutvalget for Innlandet Høyre, Lesja