Gjennom revidert nasjonalbudsjett har dagens regjering nok en gang vendt ryggen til Innlandet. Nå utsettes bygging av dobbeltspor til Hamar og Lillehammer. Prosjekter andre steder i landet prioriteres framfor oss, og overskridelser i andre prosjekter rammer Dovrebanen. Dette er svært urettferdig og det rammer folk og bedrifter i hele Innlandet.

Dagens jernbane langs Mjøsa er en flaskehals i jernbanenettet som skader hele landet. Togene går i gjennomsnitt saktere enn på de fleste andre strekninger, og feil medfører flere forsinkelser og stenginger enn noe annet sted. Slik kan det ikke være.

Alle partier på Stortinget stod i 2013 samlet om Intercityprosjektet. Tospors jernbane skulle bygges til Hamar i 2024 og til Lillehammer i 2030. I den grad det var uenighet om framdriftsplanene, kritiserte dagens regjeringspartier daværende Arbeiderpartiregjering for å ikke ha mer ambisiøs framdrift.

Regjeringens nye utsettelse gjør nå at utbyggingen til Hamar kan bli utsatt helt til 2028/2029, mens konsekvensen for fullføring til Lillehammer er helt i det blå.

Utbygging av Intercity vil ha enorm betydning langt utover der dobbeltsporet bygges. En time spart mellom Lillehammer og Oslo, er en time spart mellom Oslo og Vinstra. Ved siden av fullføring av E6 utbyggingen i Gudbrandsdalen, som regjeringen også har glemt, er intercityutbyggingen Gudbrandsdalens viktigste infrastrukturprosjekt.

Reiselivet og opplevelsesnæringene våre har nasjonal betydning. Før koronaen hadde disse næringene en lys framtid. Nå er de samme næringene kritisk ramma, og mange kjemper en hard kamp for å overleve. En utbygging av dobbeltspor til Lillehammer gjør at våre reiselivsdestinasjoner kommer en time nærmere sitt nasjonale og internasjonale publikum. Når Regjeringen nå setter på bremsene på Intercity utbygginga, rammer det vårt næringsliv direkte.

Våre innbyggere rammes av Regjeringas nedprioritering. Kanskje rammes vi som bor nord for Lillehammer ekstra hardt. For med en times kortere reiseavstand til Oslo, så kan våre innbyggere kombinere det å arbeide fra Gudbrandsdalen med dagpendling deler av uka til et hovedkontor eller til samarbeidspartnere i Oslo. Digitaliserings-revolusjonen vi gått gjennom de siste to månedene gjør dette enda mer aktuelt. Dette reduserer presset på hovedstadregionen og det gjør at folk kan bo der de ønsker. For unge par som ønsker å etablere seg i distriktet, og for kommuner som ønsker flere innbyggere, gir Intercity utbyggingen helt andre muligheter enn i dag.

Regjeringens utsettelse er skuffende og dramatisk for Innlandet. Nå må vi sette vår lit til at Stortinget retter opp denne villede avsporinga fra Regjeringas side.

Rune Støstad, ordfører i Nord-Fron og nestleder i Innlandet Ap