Takk for svar fra Tore Arnstein Dobloug i Sparebankstiftelsen Hedmark om Innlandet Science Park (ISP).

Her framstilles ISP som en idealistisk institusjon med hovedmål «å utvikle kunnskap og skape flere jobber». ISP vil «støtte forskning, nye studier og kunnskapsheving i regionen», hevdes det.

Les også

Pryser feilinformerer

Vel og bra. Men hvorfor støttes da ikke utviklingen av høgskolen på Storhove, der den største virksomheten i dag når det gjelder forskning og høyere utdanning i regionen finner sted?

I stedet krever ISP å få etablere seg ved jernbanestasjonen i sentrum og bygging av ny høgskole i nærheten på Lurhaugen hvor det er begrensede utviklingsmuligheter. Ifølge Dobloug er det en forutsetning – et krav – at Høgskolen i Innlandets virksomhet i Lillehammer flyttes inn til sentrum. Hvorfor?

Tror Dobloug at viktige aktuelle samarbeidspartnere befinner seg her? I så fall tar han feil. Flere av de mest interessante samarbeidspartnerne finnes allerede i Fakkelgården på Storhove, bl.a. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Fylkesarkivet, Arbeidsmandsforbundet, Eidsiva m.m. Cyberforsvaret finnes på Jørstadmoen ikke langt unna.

Og det er all grunn til å forvente andre interessante etableringer ved Storhove når den nye E6 kommer her.

Tore Pryser, professor, Høgskolen i Innlandet

Les også

Støtte til Storhove