Representanter for Sp har i Innlandets aviser skrevet et innlegg om at det har vært et krevende år for fylkeskommunen, og at Sp regionalt jobber for en oppløsning av Innlandet. Det uttrykkes at man politisk dessverre jobber mer med kutt enn med utvikling i den nye fylkeskommunen.

Selvfølgelig jobber man mer med kutt når det eneste svaret man har på morgendagens utfordringer og samfunn er mer penger. Når man ikke har forslag til andre løsninger for hvordan vi skal fortsette å ha en god skole med fokus på kunnskap og innhold, for hvordan vi skal fortsette å ha kommuner med fokus på kvalitet og lik behandling uansett hvilken kommune man bor i, for hvordan vi skal kunne ha et differensiert næringsliv som har muligheter til å vokse og skape arbeidsplasser uansett hvor i fylket de er lokalisert. Når svaret på de utfordringene kun er mer penger og status quo – da skjønner jeg at det er en stor skuffelse. Ja, når svaret er at vi faktisk skal gå bakover i tid, da skjønner jeg at det blir tungt å drive utvikling.

Hvordan kan vi sammen bygge videre på alle kvalitetene i Innlandet, inkludere flere i Innlandet og skape mer i Innlandet? Det burde være dagsorden, også i Senterpartiet. Men, det er lite positivitet eller utviklingstanker å spore.

I Høyre har vi fokus på å legge forholdene til rette for å skape mer og inkludere flere, i hele Innlandet. Innlandet, og Norge, trenger politikere som tenker annerledes, som ser nye løsninger og nye ideer for å kunne både skape og bevare. Vi har ikke behov for å gå bakover i tid, men å gå fremover. For det er ikke subsidier og andre statlige støttehjul som skaper gode og levende lokalsamfunn. Flere byråkrater på offentlige kontorer, slik SP tar til orde for, vil neppe friste de unge til bygda. Det som bidrar til attraktivitet og liv på bygda er aktivitet i det lokale næringslivet, at bedriftene tiltrekker seg kompetent arbeidskraft og bærekraftig utnyttelse av naturressursene. Det skaper mer enn jobber; det skaper positive ringvirkninger, som i sum bidrar til gode lokalsamfunn det frister å bo i.

Vi trenger færre kommuner og fokus på å skape attraktive regionale kraftsentre.

Sp politikerne uttrykket i sitt innlegg «flere av oss håpet at den nye fylkeskommunen skulle bidra til større desentralisering og mer differensiering ut ifra lokale fortrinn». På hvilket tidspunkt har noen fra Sp uttrykt dette? De har jobbet mot den nye fylkeskommunen på ethvert tidspunkt siden før den ble skapt. Da klarer man sjelden å gjøre det til en positiv kraft. Da har man ikke fokus på utvikling eller nye ideer og løsninger. Når Sp nå sier at de vil bremse «skoledøden», hvilket bilde er det de da maler? Norge får stadig bedre og bedre skoler, takket være satsing på innhold, kunnskap og tidlig innsats. Sp vil derimot gi kommuner 500 000 kroner i året for å beholde små skoler, uten fokus på innhold, kun penger – vel, en skole i drift koster mye mer. Det står i samme stil som at de i sitt alternative budsjett ville gi 30 millioner til lensmannskontorer. Hvor mange lensmannskontorer hadde det holdt til – med leie, drift, ansatte etc.?

Når Vedum snakker om sentralisering viser han blant annet til SSBs befolkningsfremskrivninger fra i fjor som bevis på at Solbergregjeringen driver en sentraliseringspolitikk. Han utelukker selvfølgelig å fortelle at SSBs befolkningsfremskrivning fra den gangen han selv satt i regjeringen ga akkurat samme svar på hvilke områder som ville oppleve befolkningsnedgang fremover i tid. Senterpartiet har nemlig aldri klart å motvirke sentralisering når de selv har sittet i regjering.

Verken Høyre eller Senterpartiet kan bestemme hvor folk skal bo, men det vi kan gjøre er å legge forholdene til rette. Det viktigste Solbergregjeringen gjør for å nettopp opprettholde lokalmiljøene er å gi makt til lokalmiljøene, og å bygge gode regionsentre med attraktive kompetansemiljøer. Et eksempel på å gi lokalmiljøene makt er at under Solbergregjeringen har kommunene nå fått medhold i 9 av 10 innsigelsessaker. Under rødgrønn regjering fikk kommunene medhold i kun 4 av 10 saker. Det har skjedd fordi Høyre har tenkt nytt og hatt nye løsninger for hvordan lokaldemokratiet skal bli forsterket.

Vi trenger et fortsatt fokus på nye ideer og bedre løsninger. Vi trenger et fortsatt fokus på utvikling, det får vi med Høyre i førersete.

Oddvar Møllerløkken, leder, Lillehammer Høyre