Gjennom NAVs bedriftsundersøkelse får vi hvert år tilbakemeldinger fra Innlandets arbeidsgivere om at de har store problemer med å rekruttere nødvendig kompetent arbeidskraft. Det er ikke bra, blant annet fordi det hindrer bedrifter i å utvikle seg og å vokse. Men vi – i Trainee Innlandet og NAV – stiller oss da spørsmålet: Hva gjør arbeidsgiverne for å tiltrekke seg den arbeidskraften de har behov for? Benytter de seg av alle muligheter som finnes?

Det er kamp om godt kvalifisert personell i dag. NAV sin «Omverdenanalyse» viser at konkurransen om den attraktive arbeidskraften vil øke fremover. Skal man få den kompetansen det er behov for er det viktig å benytte seg av de mulighetene som finnes – og kanskje legge litt ekstra innsats i dette. En av mulighetene arbeidsgivere har for å tiltrekke seg riktig kompetanse er å ansette en trainee. Traineene sitter på fersk kompetanse, de er engasjerte og har mulighet til å utfordre arbeidsgiver til å tenke nytt. Det er snaut 600 virksomheter i offentlig og privat sektor her i Innlandet som har flere enn 50 ansatte. Av dem er det bare 49 virksomheter som har en trainee i rekkene. Vi tror at flere virksomheter har behov for og anledning til å ta inn en trainee, som gjennom sin rolle vil bidra med viktig verdiskapning i virksomheten.

Over 250 unge talenter fra hele landet har vært igjennom ordningen til Trainee Innlandet siden oppstarten i 1999. Våre tall viser at 60%-70% har blitt værende i regionen etter endt løp. Prosenten speiles ofte av tilgangen på gode jobbtilbud. Søkermassen til Trainee Innlandet vokser hvert eneste år, blant annet fordi vi kontinuerlig jobber med å fremme Innlandets spennende næringsliv, de meningsfulle arbeidsoppgavene og fremtidsutsiktene for dem som er traineer. I forrige runde (2020/2021) hadde vi over 400 søkere.

Gjennom sterk vekst i ordningen håper vi på større ringeffekter for regionen. Antall traineer som rekrutteres til regionen via Trainee Innlandet har vært doblet de siste årene, med 20–25 stykker per kull (totalt 45 traineer til enhver tid). Det første store kullet har nettopp fullført sitt løp, og hele 70 % av disse traineene fortsetter å jobbe for bedrifter i Innlandet. Det gir gode ringeffekter for vår region.

Hva er det som får dem til å bli værende i bedriften? Meningsfylt arbeid, varierte arbeidsoppgaver og frihet under ansvar motiverer, og vi mener at bedrifter som ønsker å tiltrekke seg talenter må tenke alternativt for å møte dette. Framtidas arbeidsliv rekrutterer på nye måter.

Arbeidsgivere bør også tenke over at rekrutteringsprosessen er en viktig plattform for både arbeidsgiver og for søker. En god rekrutteringsprosess bør ikke bare være en arena der arbeidsgiver skal teste kandidaten, men vel så mye en arena der kandidaten får rom til å vise sitt potensial. Noen mennesker er gode i intervjusituasjoner, andre mennesker er bedre i en faktisk arbeidssituasjon. Rekrutteringsprosessen bør være en arena som sikrer at ulike mennesketyper får mulighet til å «skinne» og vise hva de kan. Det er derfor Trainee Innlandet gjennomfører en innovativ rekrutteringsprosess, der kandidatene får flere muligheter til å vise hva de kan.

En parallell til dette er NAV sitt arbeid med arbeidsgivere om å inkludere flere i arbeidslivet. Da må også kandidatene få lov til å vise seg fram, samtidig som arbeidsgiver har mulighet til å rekruttere for en målrettet utvikling av bedriften og et bredere arbeidsmiljø.

Fremtidens arbeidstakere høres kanskje kravstore ut. Slik vi ser det er de ikke kravstore, bare annerledes. I Trainee Innlandet bruker vi uttrykket «Tar du ansvar, får du ansvar». Et godt arbeidsgiver- og arbeidstakerforhold baserer seg på samspillet mellom leder og den ansatte – der begge må være interessert i å yte det beste overfor hverandre. De som lykkes med dette samspillet, har funnet gullet og en sterk forutsetning for fremtidig konkurransekraft.

Ingvild Bergersen, rådgiver i Trainee Innlandet
Bjørn Lien, direktør i NAV Innlandet og ambassadør for Trainee Innlandet