Utbredt bruk av insektmidler som inneholder neonikotinoider kan ha en «utilsiktet prevensjonseffekt» på insekter som bidrar til pollinering og befruktning verdt milliarder dollar, ifølge en studie publisert i den britiske journalen «Proceedings of the Royal Society B». Bier står for 80 prosent av insekters pollinering av planter. EU har stanset salget av neonikotinoider.

Redusert levedyktighet

I et eksperiment fikk en gruppe bier pollen som inneholdt felt-realistiske konsentrasjoner av to neonikotinoider, mens den andre gruppen ble foret med ren mat. Etter 38 dager ble det tatt prøver av sperm fra hannene.

– Dataene «viser klart ... redusert levedyktighet for spermiene», heter det i studien, med henvisning til et mål som viser forholdet mellom levende og døde spermier i en prøve.

Plutselig kollaps

I Europa og Nord-Amerika og andre steder har flere biekolonier blitt rammet av plutselig kollaps, som har blitt forklart med midd, virus og sopp eller en kombinasjon av disse. Nå kan reduserte spermkvalitet legges til listen over årsaker.

Tidligere undersøkelser har vist at neonikotinoider kan gjøre biene desorientert, slik at de ikke finner veien tilbake til kuben. (©NTB)