Gå til sidens hovedinnhold

Intercity helt fram til Lillehammer

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I sitt forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP) har Regjeringen nok en gang nedprioritert intercity til Lillehammer og Gudbrandsdalen. Vi i Arbeiderpartiet har større ambisjoner!

I den forrige transportplanen som ble vedtatt av Stortinget i 2017 ble det slått fast at strekninga mellom Hamar og Lillehammer skulle bygges ut innen 2034. Nå har Regjeringen forlatt den lovnaden. Om strekningen mellom Hamar og Lillehammer står det nå at det «jobbes videre med å vurdere mulige investeringer...». Dette er en fullstendig uforpliktende og innebærer igjen at Regjeringen nedprioriterer oss som bor langt unna Oslo. Intercity til Lillehammer er nå helt i det blå!

Dobbeltspor på Dovrebanen med forkortet reisetid og flere togavganger er blant de viktigste samferdselsprosjektene i Norge. Flyruten mellom Oslo og Trondheim var den femte mest trafikkerte i Europa før pandemien. En sterkere satsing på bane gir derfor store reduksjoner i klimagassutslipp. Kortere reisetid med tog på Dovrebanen er helt nødvendig for å få flere passasjerer fra fly til tog.

Dovrebanen er svært viktig for Lillehammer og Gudbrandsdalen. Intercity er tidenes mulighet til utvikling av områder som ligger litt lengre unna Oslo. Med ny jernbane fram til Lillehammer og Gudbrandsdalen får man helt nye utviklingsmuligheter. Det gjelder arbeidsreiser, men også med tanke på et bærekraftig reiseliv. Reiselivet og opplevelsesnæringene i vår region har nasjonal betydning. Reisleivet trenger sårt en restart, og en utbygging av dobbeltspr til Lillehammer gjør at våre reiselivsdestinasjoner kommer en time nærmere sitt nasjonale og internasjonale publikum.

Med en begrenset utbygging som stopper på Hamar blir resultatet imidlertid ytterligere sentralisering av ressurser med utvikling i og rundt det sentrale østlandsområdet. Med en satsing på jernbane som nå konsentreres i og rundt Oslo blir vår region igjen taperne.

Arbeiderpartiet har større ambisjoner for distrikta. I vårt NTP forslag opprettholder vi ambisjonen om Intercity utbygging på Dovrebanen. Arbeiderpartiet har lagt inn to milliarder kroner mer i jernabnebudsjettet. Noe av midlene skal brukes til å fortsette planlegginga av Intercity utbygginga.

Som stortingskandidater for Arbeiderpartiet kommer vi til å fortsette kampen for full utbygging av Intercity til Lillehammer. Vi aksepterer ikke at det er distriktene som skal tape hver gang når de store og viktige midlene innen samferdsel skal fordeles.

Anders Brabrand og Rune Støstad, stortingskandidater for Ap i Oppland