Intercity-kutt: – Kollaps for Lillehammer-drømmen, sier NHOs Jon Kristiansen

Regiondirektør Jon Kristiansen kaller det en fallitterklæring for jernbanesatsingen i Innlandet. Stortingsrepresentant Aud Hove (SP) betegner det som en avsporing.