Det er svært uheldig at Jernbanedirektoratet sår tvil om planene for gjennomføring av Intercitytriangelet i Nasjonal Transportplan. Varer, gods og folk må fram.

Til Aftenposten og Jernbanemagasinet sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik at hun tror staten har mye å hente ved hovedsakelig å bygge dobbeltspor mellom byene framfor å bruke penger på byutvikling og stasjonsutbygging. Det Slotsvik sier kan innebære utsettelser av Intercity.

Det er ikke akseptabel politikk og kan føre til at enda flere varer og gods kan bli fraktet langs veien. Det er verken bra for miljøet eller for trafikksikkerheten. I en undersøkelse utført blant våre medlemsbedrifter er gode samferdselsløsninger, herunder tog, på topp tre av de viktigste sakene fremover.


Rapporten «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet» fra regjeringens ekspertutvalg, foreslår å legge stasjonene på Intercity utenom byene for å spare penger. Dette er et blindspor. Det er stor politisk enighet om fortetting langs kollektivknutepunktene. Meningen med et togtilbud er jo at folk skal bruke det. Da må det være enklest mulig å ta det i bruk. Stasjonene må derfor være der folk bor.

Vi har forståelse for at alle offentlige kostnader må gås igjennom. Når et regnestykke som viste åtte milliarder plutselig blir til 29 milliarder er det grunn til å se på hva det er som driver opp kostnadene. På den annen side er det brukt mye tid og penger til planlegging av Intercity allerede. Det går ikke an å verken utsette eller legge om viktige premisser for byutvikling. Ingen avsporing nå!

Nasjonal Transportplan 2014-23 legger opp til at InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar skal være ferdig utbygd innen 2024. Utbyggingen skal videreføres til Lillehammer i 2030. Det er nå straks valg, og da er det viktig at de nyvalgte politikerne tar kloke beslutninger for å sikre en stødig fremdrift. Vi oppfordrer Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet til å gå i dialog med kommunene og de nye kommunestyrene. Også staten må være opptatt av bærekraft og fornuftig byutvikling når de skal bygge nye dobbeltspor.