Interessentene la Bjorlitunet på is

Det ble likevel ingen avklaring i salget av leilighetsbygget Bjorlitunet i august slik eiendomsmekler Odd Arild Sæther forventet.