Isaksen tvinger «gamle» lærere til å sette seg på skolebenken

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Oslo (NTB-Birgitte Iversen): Et samlet Kommune-Norge advarer, men kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) viker ikke: Alle landets lærere må nå sette seg på skolebenken.

Regjeringen lanserte skolestrategien «Lærerløftet» i fjor høst, med skjerpede kompetansekrav til alle lærere – også de som har undervist i mange år.

Kravet har fått hard medfart i høringsrunden, særlig fra Kommune-Norge. Kommunenes interesseorganisasjon KS mener forslaget verken vil føre til flere eller mer kvalifiserte lærere, men en detaljregulering som fører til flere problemer enn den løser.

Bedre med fordypning

Den samme motstanden møtte Isaksens forgjenger, Kristin Halvorsen (SV), da hun forsøkte å innføre kompetansekravene i 2011. Det førte til at kravene ble trukket.

Det akter ikke Isaksen å gjøre. Forslaget til endringer i opplæringsloven går til Stortinget fredag.

Isaksen fastholder også at unntaksordningen for lærere på ungdomstrinn med færre enn 60 elever, skal fjernes.

– Jeg mener det ikke er holdbart at lærerne i skolen ikke har kompetanse i de fagene de underviser i. En lærer med fordypning blir en bedre lærer, sier Isaksen til NTB.

I dag er det bare nyansatte som møtes med krav om formell kompetanse for å kunne undervise i basisfagene matematikk, norsk, engelsk, samisk og tegnspråk. Regjeringens krav er at alle lærere – også de som har undervist i fagene i en årrekke – må på skolebenken dersom de ikke har formell utdanning i disse fagene.

Videreutdanning

En kartlegging fra 2014 viser at om lag 38.500 av lærerne som i dag underviser i matematikk, norsk eller engelsk ikke oppfyller de nye kompetansekravene.

Isaksen sier det må til en kraftfull opptrapping de neste ti årene for å få gi alle lærerne kompetanse.

– Vi vil stramme det gradvis inn, og innen ti år skal alle lærere på alle skoler ha denne kompetansen, sier Isaksen.

Han sier det nå er kommunenes ansvar å følge opp.

Isaksen sparker også til sine forgjengere i departementet.

– Det er ikke lærernes skyld at det har blitt slik, det er et politisk ansvar at man ikke har satt dette kravet før. Jeg mener man har vært for lite opptatt av de faglige kravene i norsk skole tidligere, sier Isaksen.

Stor lærermangel

KS skriver i sitt høringssvar at Isaksen er i ferd med å gape over for mye ved å kreve kompetanseheving av alle lærere i samme tiårsperiode som han vil gjøre lærerutdanningen til en femårig mastergrad.

«De samlede ambisjonene og kravene (...) vil bli en stor utfordring for skoleeiere og skoleledere», skriver KS.

Organisasjonen minner om at ifølge fremskrivninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB), så vil norske skoler ha en lærermangel på nærmere 38.000 lærere i 2025. (©NTB)