GD er tildelt 300.000 euro i støtte av Google for å utvikle nye abonnementsprodukter basert på interesser, livsfaser og andre variabler, ifølge en pressemelding.

Dette representerer noe helt nytt i avisbransjen, hvor hovedregelen er at et redaksjonelt produkt skal dekke behovene til alle som bor innenfor nedslagsfeltet til avisen.

Forretningsutvikling og innovasjon

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med konsulentselskapet AbOn, som er spesialister på forretningsutvikling og innovasjon av abonnementsprodukter.

Admini8strerende direktør i GD Jon Kristiansen sier i pressemeldingen at målet med prosjektet er å tilby nye og mer målgruppetilpassede produkter for framtidas lesere. For eksempel alle fritidsbeboerne i vårt område.

Nyskapende

Jon Erik Ofstad i AbOn sier i pressemeldingen at han er glad for at Google på denne måten bidrar til en nødvendig innovasjon, og ser frem til et prosjekt som i norsk sammenheng er nyskapende.