Gå til sidens hovedinnhold

Ja til fest og protest

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Det er en menneskerett å kunne være den du er, og elske den du vil. Likevel blir mennesker diskriminert og forfulgt - for å være seg selv. Over hele verden forfølges mennesker på grunn av sin seksuelle orientering og sin kjønnsidentitet. Homofili er kriminalisert i 68 land i verden. I åtte land kan du bli dømt til døden for homofili. I mange land er det ulovlig å snakke positivt om LHBTQ, og å bære regnbuemerker og annet som uttrykker støtte til LHBTQ-personers rettigheter. Mange av landene som kriminaliserer homofili straffer kun menn. Dette er ofte fordi samfunnet ikke en gang anerkjenner at kvinner har en egen og selvstendig seksualitet.

Homofili var forbudt i Norge fram til 1972. Det blir stadig mer aksept for mangfoldig kjærlighet i Norge. Samtidig viser en fersk undersøkelse fra 2020 at vi har fortsatt en vei å gå. For Arbeiderpartiet er arbeidet for LHBTQ personers rettigheter en sentral del av likestillings- og frihetskampen. Vi ønsker å forby såkalt konverteringsterapi, forsøk på å omvende personers legning fra for eksempel homofil til heterofil. Styrke bevilgningene til LHBTQ organisasjonene. Sikre magasinet Blikk fortsatt drift og mulighet til videre formidling via skolebibliotekene. Vi vil trappe opp arbeidet mot diskriminering og hatvold og styrke politiets ressurser i dette arbeidet mot. Vi vet at frihet ikke kommer av seg selv, og derfor må vi øke kompetansen om temaet i alle deler av samfunnet. Derfor vil vi styrke og utvide arbeidet med Rosa kompetanse i arbeidslivet, helsevesenet, skolen, barnehagene, politiet og på asylmottak. Vilkårene for LHBTQ personer som søker asyl i Norge skal også gjennomgås og bedres.

Rett til likebehandling og bedre levekår er en sentral del av den ideologiske og praktiske likestillings- og frihetskampen. Med ønske om en riktig god pride-måned.

Heia kjærligheten og mangfoldet!

Parshang Aminian,Merethe Kjellberg og Ane Tosterud Holte, Lillehammer Arbeiderparti